Gymnasieskola

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Besöksadress och telefonnummer
Skolgatan 20
923 81 Storuman
Telefon assistent:
Lena Granberg 0951-141 51
Anna Sandberg 0951-142 58

Kontaktperson
Mikael Rombe
Rektor
Telefon: 0951-142 62
Mobiltelefon: 070-780 25 09
E-post:mikael.rombe@storuman.se

Ida Norberg
Studie- och yrkesvägsledare
Telefon: 0951-141 41
Mobiltelefon: 070-615 00 09
E-post: ida.norberg@storuman.se

Ansvarig nämnd
Topptur med Luspengymnasiet

Luspengymnasiet är en liten och bra skola där alla blir sedda och där du som elev kan påverka din skolgång. Vardagen på skolan kännetecknas av ett nära samarbete mellan lärare och elever.

Kunskap är mer än att plugga. Vi genomför många spännande aktiviteter - överlevnad, fjällturer, festivaler, samarbete med andra länder, sportevenemang och utlandsresor. test

Eleverna uttrycker tydligt att på Luspen så trivs man bra: ”Skolan är liten och närheten mellan lärare och elever stor. Eleverna trivs och känner stor trygghet vid skolan. Atmosfären är vänlig och både elever och personal ger uttryck för att man bryr sig om varandra.” (Citat från Skolinspektionen).

Du som vill läsa mer om Luspengymnasiet, vilka program som erbjuds och hur det är att studera på Storumans enda gymnasieskola går in på www.luspengymnasiet.se Under fliken relaterad information finns också en länk till Luspengymnasiets sida på Facebook.

Att välja rätt gymnasieskola

I Storuman finns en gymnasieskola, Luspengymnasiet. Elever som är skrivna i Storumans kommun kan fritt söka till alla gymnasieskolor i hela Västerbottens län genom vårt samverkansområde.

Den som önskar kan också söka till gymnasieskolor utanför Västerbotten, men då gäller andra antagningsregler. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer. Du hittar länken med alla kontaktuppgifter under fliken relaterad information. 

Jämför Luspengymnasiet 

Elevantal: 151
Elever per lärare: 6,4
Lärare med examen: 62,1 procent
Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år: 93,2 procent

Busskort för gymnasieelever

Skolkort för gymnasieelever gäller för resor till och från skolan för gymnasieelever. Kortet gäller för två enkelresor per skoldag inom länet och innefattar även resor med Norrtåg och i vissa fall övergång till tätortstrafik. Byte till annan linje måste ske inom två timmar från resans början. Gymnasiekortet gäller ej under jul-, sport-, och påsklov. Kortet skall visas för biljettmaskinen vid varje resa. 

Publicerad den 2 november 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)