Lokalt aktivitetsstöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktperson
Gunilla Pettersson
kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-140 97
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se


kultur- och biblioteksassistent
Telefon: 0951-141 81
E-post: -

Ansvarig nämnd

Om du driver eller är medlem i en förening i Storumans kommun och du planerar en aktivitet för ungdomar kan du söka lokalt aktivitetsstöd från kommunen. Lokalt aktivitetsstöd från kommunen kan din förening söka två gånger per år och ska inte blandas ihop med Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd som du söker separat.

Kan min förening få bidrag? 

För att få bidrag ska föreningen som står som arrangör uppfylla följande kriterier:

 • Huvudorganisationen söker bidraget för samtliga sektioner.
 • Föreningen ska årligen registrera aktuella föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs på vår e-tjänst och ska göras senast 1 juni varje år.
 • Föreningen ska ha en drogpolicy som innehåller en handlingsplan och beskriver föreningens förebyggande arbete runt droger. Handlingsplanen ska årligen diskuteras på föreningens årsmöte/medlemsmöte under en specifik punkt (drogpolicy).
 • Föreningen ska varje år skicka in årsmöteshandlingarna digitalt till kommunens handläggare på: marianne.lundqvist@storuman.se eller bifoga handlingarna med ansökan. 

Aktiviteten som du vill ansöka om lokalt aktivitetsstöd för ska uppfylla följande kriterier: 

 • Minst tre personer i åldern 7-20 år ska delta.
 • Ledaren för aktiviteten ska vara utsedd av föreningen och vara minst 13 år (ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigad).
 • Aktiviteten ska pågå minst en timme.
 • Närvarokort ska fyllas i. En gruppledare ska intyga att närvarokortet innehåller korrekta uppgifter. Närvarokorten och kopia av ansökningsblanketten ska förvaras hos er under minst 4 år. Närvarokort finns att skriva ut här.

Dessutom gäller följande:

 • Samma person kan delta endast i en bidragsberättigad sammankomst per dag, i en och samma förening.
 • Samma aktivitet får inte delas upp i flera mindre grupper.
 • Ditt arrangemang eller din tävling ska genomföras lokalt
 • Du får inte ta betalt, till exempel en entréavgift.
 • Bidrag beviljas inte till aktiviteter som kan ge ekonomiskt utbyte, till exempel jakt, fiske, bärplockning och liknande.

Hur ansöker jag?

Du fyller i ansökningsblanketten som finns här. På blanketten redovisar du också antal deltagare och sammankomster, samt anger föreningens bank- eller plusgirokonto för utbetalning. Ordförande, kassör eller revisor i din förening måste underteckna ansökningsblanketten. Bidrag ges med 50 kronor per tillfälle/sammankomst.

Ansökningsblanketten kan skannas in och skickas via mejl till marianne.lundqvist@storuman.se eller skickas med post till: 

Storumans kommunbibliotek
Marianne Lundqvist
Stationsgatan 6
923 31 Storuman 

När ska jag ansöka?

Det är viktigt att du skickar in din ansökan i tid. Om din aktivitet har genomförts under perioden 1 januari till 30 juni, måste vi ha din ansökan senast den 25 augusti. Om aktiviteten har genomförts mellan 1 juli och 31 december måste vi ha ansökan senast den 25 februari. Observera att för sent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag.

Frågor om bidraget besvaras av kommunens handläggare för föreningsbidrag:

Marianne Lundqvist
0951- 141 80
marianne.lundqvist@storuman.se 

Frågor om föreningsregistret och e-tjänsten kopplad till föreningsregistret besvaras av:

Madeleine Rinman
0951-140 20
madeleine.rinman@storuman.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)