Övriga bidrag

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Kontaktperson
Gunilla Pettersson
kultur- och biblioteksansvarig
Telefon: 0951-140 97
E-post: gunilla.pettersson@storuman.se


kultur- och biblioteksassistent
Telefon: 0951-141 81
E-post: -

Ansvarig nämnd

Din förening kan söka bidrag för arrangemang, utrustning och liknande.

Bidrag betalas ut för högst 50 procent av kostnaderna, totalt högst 2 000 kronor per förening och år. Övriga ansökningar kan prövas av nämnden.

Anläggningsbidrag

Vi kan ge bidrag för dagskidspår med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening. Detta gäller anläggningar där ersättning för elljusspår saknas. Skötselbidrag för elljusspår, isbanor och idrottsplatser utbetalas enligt gällande regler efter ansökan av ansvarig förening.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter