Fiske

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fiskesamordnare
Tina Hedlund
Telefon: 0951-331 60
070-354 28 56
E-post: tina@aquanord.se

Besöksadress:
Aquanord AB
Bondevägen 4
923 32 Storuman

Ansvarig nämnd
Fiskedrag

Storumans kommun erbjuder ett mycket bra fiske, sommar som vinter, för den intresserade. Här finns den avlägsna skogstjärnen, de strida strömmarna och det stilla insjöfisket.

De flesta sjöar inom kommunen håller ett bra bestånd av bland annat sik, harr, gädda, abborre, öring och röding. Fiska till exempel i Kvarnbäckens 20-tal sjöar med inplanterad öring och röding. Prova på strömfiske på harr eller öring med haspel-, spinn- eller flugspö, pimpelfiske på röding vintertid eller varför inte abborrmete på sommaren. Det är bara att välja.

Att flugfiska och meta i de många bäckarna i skogslandet är ett avkopplande nöje. Utmed skogsbilvägarna kan du hitta bra fiskeställen.

På statens mark ovan odlingsgränsen finns också många fina fjällsjöar att fiska i. Vilka sjöar som är upplåtna för sportfiske kan variera. För mer information tag kontakt med fiskekortsförsäljarna eller med turistinformationen i Tärnaby.

Förslag på fiskevatten

Juktån

Hela Juktån inbjuder till ett fantastiskt fiske i varierade former. Juktån tar sin början i Överstjuktan för att sedan mynna ut i Umeälven vid Gunnarn. Speciellt sträckan från Juktans kraftstation ner till Lomselenäs är väldigt intressant för dig som är fiskeintresserad. Öring och harr är de stora utmaningarna på denna sträcka. Längs med sträckan finns färdiga rastplatser iordningställda, för att du ska kunna njuta av en kopp kaffe vid elden mellan fiskepassen.

Bredseleforsen

Ett vackert fiskeområde som är en del av Juktåns nedre fiskevårdsområde. Långseleforsen och Bredseleforsarna har renoverats och här finns en fisketrappa som sträcker sig över 2 km. Årligen släpps det ut öring i just dessa partier av Juktån. Fiskekoja och flera rastplatser finns längs forsen. Området hittar du i Gunnarn cirka 35 km sydost om Storuman.

Pauträsk

Omfattar flottningsdammen i Pauträsk och Paubäcken som är ett fint fiskevatten med bland annat harr och öring. Strövstigar och rastplatser samt övernattningsmöjlighet finns vid bäcken. Området ligger cirka 35 km sydost om Storuman.

Fjällfiske i Jofjällsområdet

Området omfattar ett tjugotal små sjöar och tjärnar i övre björkskogsregionen. Enbart öring och röding förekommer. Båtfiske är inte tillåtet. Flera vindskydd är iordningställda och området är väl skyltat med lätt framkomliga leder. Området ligger cirka 12 km väster om Tärnaby.

Fjällfiske i Över-Uman

Över-Uman är områdets största sjö och fiskevattnet avser den övre delen av sjön. Fiskarten är öring och röding. Lämpliga fiskemetoder är pimpelfiske och på sommaren långdrag. Över-Uman hittar Du cirka 50 km norr om Hemavan, intill norska gränsen.

Fiska regnbåge och röding i Umeälven

Umeälvens reglerade vatten erbjuder goda fiskemöjligheter i anslutning till älvens tre stora fiskodlingar i Ankarsund, Slussfors och vid Luspholmsbron i Storuman.

Publicerad den 11 juni 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)