Årets kulturkommun i Västerbotten 2019/2020

Kulturkommun
Storumans kommun-årets kulturkommun i Västerbotten invigdes på Storumandagarna av kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. Vi tar nu över efter Sorsele och ser fram emot ett år fyllt med spännande kulturevenemang.

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en särskild kommun i länet under ett läsår. 2019/20 är Storuman Årets Kulturkommun i Västerbotten.

Motiveringen lyder: ”För ett historiskt starkt kulturintresse och med fokus på att få barn och unga att utöva kultur. Genom kulturen har dörrar öppnats för fortsatt kreativitet och utforskande vilket på sikt kommer hela kommunen till del.”

Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare.

Evenemangskalender för Årets kulturkommun

Alla evenemang kommer att finnas i kommunens gemensamma evenemangskalender.

www.storuman.se/evenemang

Kulturevenemangen kommer också att marknadsföras på sociala medier så följs oss gärna på Facebook och Instagram @storumanskommun

Programblad för Årets kulturkommun

Nu är programbladet äntligen färdigt. Det kommer att delas ut till alla bredvlådor i hela Storumans kommun den 5 september men redan nu kan du läsa det här på vår hemsida.

Programblad Storumans kommun-Årets kulturkommun i Västerbotten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Bakgrund

2018 delas utmärkelsen ”Årets kulturkommun i Västerbotten” ut för första gången. Upprinnelsen sträcker sig dock hela 20 år bakåt i tiden, till 1998 då Västerbottens museum initierade ”Länsmuseidagar”. De första tio åren var det länsmuseet, flera arkiv och hemslöjdsföreningen som höll i arrangemanget och tog med sig föremål, fotografier, arkivhandlingar och slöjd till en utvald kommun under några dagar varje år.

2008 anslöt Västerbottensteatern och 2009 Norrlandsoperan i planeringen och genomförandet, och därefter har alla aktörer med länsuppdrag bjudits in att medverka. 2017 gjordes en utvärdering av upplägget som dittills hade bestått av mellan fyra och sju intensiva dagar med kultur i en specifik kommun. Beslut fattades under 2017 att utveckla arbetet till att omfatta ett helt år.

Kriterier

Att få utnämningen Årets Kulturkommun i Västerbotten kan både vara av uppmuntrande och stödjande karaktär. En kommun kan få utnämningen för att utgöra ett gott exempel gentemot andra kommuner, eller vara en injektion för att väcka intresset för kultur i en kommun.

Syfte och mål

Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att manifestera kulturens betydelse i en utvald kommun varje år. Med gemensamma krafter blir kulturen mer synlig än om var och en arbetar själv. Målet är också att fler länsbor ska lära känna de aktörer som arbetar med offentlig kultur i länet. Kontaktnät och samarbeten som skapas under året är därför viktiga för institutionernas fortsatta arbete med att erbjuda kultur i hela länet.

Publicerad den 16 augusti 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)