Demodag om smart industri

Teknikbild

Välkomna till en demonstration av möjligheter med ny teknik i industrin. Vi kommer att visa upp en kollaborativ robot, CNC-fräs och 3D-printer.

Tid: Tisdag 19 december kl. 11.00, 12.30 och 14.00 på Aktiviteten, Storuman. Tre fasta tider för presentation och demo. Däremellan tid för "drop-in".

Vad är smart industri?

Västerbottens Vux satsning på smart Industri i länet vill ge företag runt om i Västerbotten möjligheten att inspireras av vad modern teknik kan utföra idag. Vi synliggör vikten av att höja kompetensen ute på företagen för att kunna tillgodogöra sig den nya tekniken och bli en attraktiv arbetsgivare.

För att kunna bidra i industriföretagens behov av kompetensförsörjning på sikt så vill vi även ge elever i Västerbottens län en inblick i den moderna tekniken som finns och vilka utbildningsvägar som de kan välja.

• Vi åker till samtliga mindre kommuner i Västerbottens län där vi anordnar möten med det lokala näringslivet och elever från grundskolan/gymnasieskolan/Vuxenutbildning.
• Vi tar med oss våra olika bordsmaskiner såsom CNC-fräs, 3D-printer och kollaborativ robot för att visa vilka möjligheter det finns med denna nya teknik.
• Information om vilka utbildningsmöjligheter som finns i länet både vad gäller företagsanpassade utbildningar samt utbildningar på gymnasienivå.

På dessa möten ges möjlighet att prova på våra maskiner, exempelvis programmera vår robot Alla insatser genomförs kostnadsfritt i samarbete med lokala lärcentrum och gymnasieskolor där de finns. Inlandets teknikpark ska involveras i genomförandet i de kommuner där parken är aktiv.

Våra målsättningar:

- marknadsföra industriarbeten/utbildningar i samtliga länets kommuner
- öka företagens kompetenser inom området
- locka elever till industriyrken
- öka det innovativa tänkandet
- marknadsföra Västerbottensvux

Publicerad den 12 december 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)