Aktuellt

Vildmannahallen

Vildmannahallen stängs omgående

Idag fredag 23 oktober stängs ishallen kl. 10.00 och kommer att hålla stängt tillsvidare. Anledningen är problem med takets konstruktion som gör att byggnaden inte är säker att vistas i när det ligger snö på taket.

Vildmannahallen stängs omgående

Ny renhållningsordning 2021

Kommunen har tagit fram förslag till ny avfallsplan för åren 2021-2030 och nya föreskrifter för avfallshantering som ska börja gälla under nästa år. Innan kommunfullmäktige senare ska ta beslut om planen och föreskrifterna har nu allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. samrådstiden pågår till den 4 november.

Ny renhållningsordning 2021

Hjälp oss att besvara årets trygghetsenkät

Polisen och kommunen samarbetar på olika sätt att öka tryggheten för kommunens medborgare. Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till få en tydligare bild hur det ser ut i Storumans kommun. Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av medborgarlöftena under första halvan av 2021. Sista datum för att svara är 25 november.

Hjälp oss att besvara årets trygghetsenkät

Evenemang