Aktuellt

Discgolf

Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser

Kommunstyrelsen har för år 2021 avsatt 500 000 kr för genomförande av attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser, det som tidigare kallades "Storuman är nice-pengar". Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.

Ansök om bidrag till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
Tärnaby

Samråd för ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby

Nu är förslaget till fördjupad översiktsplan för Tärnaby redo för samråd. Det innebär att vi vill veta vad ni tycker om förslaget. Här på vår hemsida finns hela förslaget samt miljökonsekvensbeskrivning att ladda hem och ta del av. Här finns också möjlighet att lämna dina synpunkter i vårt digitala formulär och få mer information om processen. Samrådstiden pågår från 1 juni-25 augusti.

Samråd för ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby

Evenemang