Aktuellt

Screening av personalen på Tranan

Storumans kommun vill förtydliga att vi inte har haft någon personal i tjänst med symtom på covid-19. Vi har genomfört regelbundna screeningar på all personal på Tranan och de som varit symtomfria har i väntan på provsvar fortsatt att vara i tjänst. Detta är helt enligt riktlinjerna från Vårdhygien. Att låta all personal vara hemma i väntan på provsvar är inte möjligt då vi skulle stå helt utan bemanning och inte kunna leverera vård och omsorg till brukarna.

Screening av personalen på Tranan

Information om Coronavirus, covid-19

Vi får nu regelbundet ta del av antalet smittade på ortsnivå i Västerbotten. Under perioden 1-22 november har totalt 105 positiva fall rapporterats in. En stor del av dessa är fortsatt koncentrerade till Storumans samhälle. Skärpta allmänna råd gäller för hela Västerbottens län och vi uppmanar alla våra medborgare att ta situationen på allvar och följa dessa råd.

Information om Coronavirus, covid-19
Tranan

Uppdatering om smittläget på Tranan

Sex personer är avlidna på Tranan. Tre brukare har friskförklarats så totalt är nu tretton brukare friska. Alla prover som är tagna på Tranan i början av vecka 48 har kommit tillbaka negativa. Vi har också testat brett bland brukare på andra boenden och i hemtjänsten. Även dessa har kommit tillbaka negativa. Det är fortsatt tre smittade i hemtjänsten.

Uppdatering om smittläget på Tranan

Evenemang