Farligt avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Verksamhetsutövare

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön. Från 1 augusti 2020 gäller nya regler enligt EU:s avfallslagstiftning om rapportering av farligt avfall.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara skolor, vårdinrättningar eller simhallar.

En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

 • där farligt avfall uppstår
 • som transporterar farligt avfall
 • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • som mäklar eller handlar med farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall.

Mer information om hur rapporteringen ska gå till finns här:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/

Privatpersoner

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen.

Exempel på farligt avfall:

 • Hårspray och spraydeodorant.                                     
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material (äldre febertermometrar).
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

Mediciner 

Lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel

Småbatterier och bilbatterier

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns vid återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)