Insamling av grovavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun erbjuder regelbundet grovavfallshämtning genom byainsamling. Insamlingen sker på våren och hösten. 

Vad får du lämna?

För att underlätta för vår entreprenör får du inte börja att lämna avfall redan nu. Vid insamlingstillfället kommer kärl att placeras ut och du har då möjligheten att lämna:

  1. Kyl och frysmöbler
  2. Metallavfall, t.ex. cyklar, utegrillar, snöskyfflar
  3. Deponirest, t.ex. tegel, keramik, porslin
  4. Grovavfall, t.ex. trasmattor, kläder, brännbara möbler
  5. Elskrot, t.ex. spisar, tvättmaskiner, datorer, TV.

Avfallet ska lämnas på anvisad plats i byn enligt nedan angivna tider. Avfallet SKA SORTERAS enligt skyltar och den information som ges på platsen. Alla smådelar ska förpackas väl i lådor eller säck. 

Bygg och rivningsavfall, bildäck samt farligt avfall, såsom färgburkar, spillolja, sprayburkar mm får INTE lämnas vid grovsopsturen, utan ska lämnas på Miljöstationen i Storuman eller Morkan ÅVC i Tärnaby.

Insamling 2022

Följande byar har visat intresse för årets grovafallsinsamling:

Du får inte börja att lämna avfall redan nu. Detta är för att underlätta för den som ska hämta avfallet och för attt undvika att avfallet blir liggande för länge vid varje ställe.

Gunnarn           3/6                      kl 15-20
                         4/6                      kl 10-16
Grundfors         4-5/6                   kl 10-16
Åskilje               6/6                      kl 10-16 

Långsjöby        11-12/6                kl 10-16
Skarvsjöby       11-12 /6              kl 10-16
Kaskeluokt       11-12/6               kl 10-16

Umasjö             18-19/6              kl 10-16
Slussfors          18-19/6               kl 10-16
Strömsund       18-19/6               kl 10-16
Abborrberg      18-19/6               kl 10-16

Nästa tömning planerar sker våren 2023.

Intresseanmälan till grovavfallshämtning

För att detta alternativ ska vara möjligt att genomföra så är bya- eller intresseföreningens medverkan absolut nödvändig. Byn bestämmer själv om man vill delta i byahämtning av grovavfall. De byar som är intresserade av att delta i byainsamling av grovavfall meddelar detta till tekniska avdelningen i början av våren.

Publicerad den 11 maj 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)