Lämna ditt avfall här, ej hushållssopor

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd

ÅVC - Återvinningscentral

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna hushållens grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt. Detta är en service som ingår i den ordinarie renhållningsavgiften.

Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering.

Återvinningscentraler finns i Storuman och Tärnaby.

ÅVS - Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna dina tidningar och förpackningar. Dessa sköts av Förpacknings och tidningsinsamlingen utifrån ett producentansvar.

Det finns återvinningsstationer på ett flertal platser utspridda i kommunen. På förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida kan du söka närmaste återvinningsstation. 

Felanmälan rörande ÅVS görs enklast via FTI´s hemsida, se länk i höger spalten eller på telefon 0200-880311.

Batteriholkar

I batteriholkarna kan du lämna alla typer av småbatterier. Batteriholkar finns uppsatta vid återvinningsstationerna och på ett flertal andra platser i kommunen. 

Bil- och fritidsbatterier får du inte lämna vid batteriholkarna, de ska du istället lämna på återvinningscentralerna.

 • Storuman ÅVC
 • Kommunhuset, Storuman
 • Apoteket, Storuman
 • Bilisten, Storuman
 • Yngvesson, Storuman
 • ICA, Storuman
 • Morkan ÅVC, Tärnaby
 • ÅVS, Tärnaby
 • ÅVS, Hemavan
 • Apoteket, Tärnaby
 • Slussforsboa, Slussfors. Här tar man även emot glödlampor och mindre elektronik.
 • Konsum, Gunnarn
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)