Bygg och rivningsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Anna Brunned
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 00
Mobil: 076-127 67 74
anna.brunned@storuman.se

Ansvarig nämnd

Information till dig som vill lämna avfall från byggen, rivningar eller anläggningsarbeten.

Allt avfall som uppstå när du bygger nytt, bygger om eller bygger till vid ditt hus får, vid mindre mängder, lämnas på vår ÅVC i Storuman och Tärnaby. Avfallet ingår inte i den årliga avgiften utan debiteras utifrån den mängd avfall som lämnas.

Vid större mängder bygg- och rivningsavfall hänvisar vi dig till någon av alla entreprenörer vi har inom kommunen eller i länet som arbetar med avfallshantering. Många av dem erbjuder upphämtning redan vid din fastighet.

Vid besöket

Kontakta direkt vid ankomst personalen på vår ÅVC. De hjälper dig och hänvisar dig hur du ska göra på plats. Faktureringsunderlaget fyller ni sedan i tillsammans.

Här ser du hur avfallet ska sortera vilket skapar effektivare besök och hålla ner kostnaderna för avfallsbehandlingen. I taxan kan du läsa mera om olika faktioner och dess prissättning. 

Rent trä

Här sorteras det trämaterial som är från din byggnation. Det är allt trämaterial som har en längd över 80 cm. Materialet ska vara fritt från färg och lack.

Målat trä

De gamla köksluckorna, innertaket, ytterpanelen från huset och annat trämaterial som har färg, spackel eller lack på sig.

Impregnerat trä

Allt material som är impregnerat sorteras separat på vår ÅVC. Detta material kommer ofta från när du bygger och river din altan utomhus.

Deponi

När du river och bygger nytt uppstår det avfall från kakel, betong, spackel, gips skrivor och isolering. Detta sorteras som deponi.

Farligt avfall

När inte färghinken är tom, rester av lacknafta och målartvätt, sprayburkar, tätningsmassor och andra farliga avfall ska lämnas på avsedd plats på vår ÅVC. 

Fog och limtuber kan vara farligt avfall och ska därför inte kastas bland det brännbara. 

Asbets måste vara väl inplastat enligt gällande regler.

Brännbart

Här lägger du trämaterial som är kortare än 80 cm, kartonger från allt material, tapetrester, helt tomma plasthinkar för färg, Hit hör även den gamla golvmattan, frigoliten, täckpappen, och engångshandskarna.

Vissa heltäckningsmattor kan innehålla PVC. 

Vi rapporterar mängden avfall

Vår ÅVC är den anläggning som är först i ledet med att ta emot avfall för omlastning, mellanlagring, sortering eller behandling i vår kommun. 

Vi uppskattar när du lämnar ditt avfall så sorterat som möjligt! Det underlättar mycket och inte minst för att återvinna avfallet på bästa sätt.

Minska mängden avfall redan innan det uppstår

Den största insatsen för att minska mängden avfall är att tänka till innan.

  • Planera bygget
  • Beräkna behovet av material
  • Återanvänd

Fråga vänner och grannar om de har material som du kan få köpa billigt, eller kanske även kan få gratis. Lika så kanske de är i behov av ditt överblivna material.

Vad ingår i årliga avgiften

Alla som bor och har fritidshus inom Storumans kommun kan lämna sina grovsopor, el-avfall och farligt avfall vid vår ÅVC i Storuman och Tärnaby. Hanteringen ingår i den årliga avgiften.

  • Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis- eller annat skrymmande avfall är grovsopor.
  • Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.
  • Batterier kan lämnas på vår ÅVC eller i holkar som finns på flera platser inom kommunen.
  • Bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnas i sin originalförpackning på återvinningscentralen. Om det lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.
  • Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas in till vår ÅVC. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas också där, även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.
  • Lämnas dina överblivna eller för gamla mediciner till Apoteket. Kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till kommunens återvinningscentral. För använda sprutor och kanyler ska du hämta en särskild behållare på apoteket, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.
Publicerad den 2 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)