Tömningsintervall 2022

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Slamtömning sker årligen under perioden maj-oktober av vår entreprenör Swoosh AB. Du som berörs får ett informationsbrev i april. Vi behöver veta före den 31 mars om du önskar byta tömningsintervall, teknik eller vill göra en nyanmälan för tömning under 2022. Ring oss då på 0951-140 86

Vilken vecka töms din brunn?

För att underlätta för slambilen har alla områden en turordning. Detta för att säkerställa att vägarna har bäst förutsättningar att trafikeras.

Planeringen baseras på den mängden brunnar som ska tömmas, mängden innehåll i brunnarna, tillgängligheten samt väder och vind. Därför uppdateras informationen i tabellen nedan, löpande.

Så fort vi får information från våra slamtömmare kommer vi att skriva in nedan om vilka veckor som tömning planeras. Därefter skickar vi ett avisering till alla er som vi har en email-adress till.

Saknas det angivna veckor så har vi idag inte någon information om när tömning kommer att ske. Tyvärr har varken kundtjänst eller Swoosh mera information än det som står här nedan.

Avisering via email

Aviering av tömnning kommer att ske via email. Säkerställ att vi har din rätta e-postadress genom att kontakta oss på 0951-140 00 eller skicka ett e-post redan idag till renhallning@storuman.se

Område 1
Balstaberg, Barsele, Grundfors, Gunnarn, Juktån, Kovallberget, Myrträsk, Nyholm, Nysele, Skiråsen, Tara, Åskilje, Åskiljeby, Östansjö.

Vecka*

 19-23

Område 2
Bergnäs, Bergsäter, Brånaberg, Finnäs, Friheten, Granhem, Jåvan, Norrby, Norrheden, Norråker, Nybygget, Pauträsk, Skarvsjöby, Vinlidsberg.
 22-23
Område 5
Abelvattnet, Ajaur, Björkvik, Fräkenvik, Gardvik, Högås, Lövlund, Nedre Björknäs, Rönnbäck, Stora Sandnäs, Södra Sandnäs, Tärnamo, Vallenäs, Virisen, Ängesdal.
 25-27
Område 6
Boxfjäll, Brännan, Grönsdal, Joesjö, Joesjö Sundsnäset, Joeström, Stormyrliden, Ström.
Uppdat. 31-34
Område 7
Bredviken, Högstaby, Klippen, Kåtaviken, Mjölkbäcken, Riksgränsen, Stintbäcken, Strimasund, Umasjö, Umasjö gamla, Umfors, Vilasund.
 34-37

Område 8
Maisorn, Näset Tängvattnet, Rönäs, Tängvattnet.

 38-39
Område 15 B
Bojtikken, Gränssjö, Ripfjäll, Skalmodal, Silverberg, Sjöberg

 39-40

Område 12
Hemavan, Krokfors, Krokfors fritidshusområde, Mortsbäcken, Pikebacken, Portbron, Syterbäcken, Långavan.
Uppdat.
38- 41
Område 11
Bergnäsbäcken, Gammställnäset, Granås, Konäset, Laisaliden, Laisholm, Laxnäs, Laxnäs fritidshusområde, Morkan, Sjönäs, Solberg, Tärnaby, Tärna-Sandvik.
Uppdat. 38- 41
Område 9
Bygget Mosekälla, Mosekälla, Södra Västansjö, Västansjö.
Uppdat. 39- 42

Område 10
Ballerbäcken, Björkbacken, Boksjön, Fansen, Jokksbäcken, Jokksjaur, Kråkberg, Leksnäs, Luspenkullen, Mellansjö, Mittibäcken, Norra Fjällnäs, Oltokkholmen, Sianbäcken, Storskog.

 

Område 13
Bäcknäs, Forsbäck, Storsand, Stålfjäll, Sundsliden, Sundsnäset, Tärnafors, Tärnaån, Yttervik.

 
Område 14
Brånaviken, Fjällsjö, Forsmark, Forsnacken, Holmträsk, Hällnäs, Järvsjö, Mårkan, Nordanås, Sandås, Slussfors, Umnäs.
 
Område 16
Bastansjö, Dajkanberg, Ensamheten, Grannäs, Harrsjö, Harrvik, Kaskeloukt, Näset Kaskeloukt, Rönnäs, Silverberg, Sjöberg, Skansnäs, Skäggvattnet, Södra Grannäs, Ullisjaur, Östervik.
 
Område 15
Abborrberg, Akkan, Ankarsund, Danasjö, Gardsjönäs,
Kroksjöstrand, Perstorp.
 
Område 3
Brattåker, Brännbacka, Hede, Lubbträsk, Långsjöby, Lönnberg, Myrlund, Norrberg, Nyliden, Näsvattnet, Strandkulla, Sätervallen, Södraa Långvattnet, Volvonäset, Värmland.
 
Område 4
Adolfslund, Blaiken, Bäckmark, Eriksberg, Ersmark, Fjällbosjö, Högland, Kyrkberg, Laisbäck, Långbäck, Lövdala, Norra Umstrand, Olofsberg, Renberg, Stormyrtorp, Stornäs, Strömsund, Sördal, Tallträsk.
 
Område 17
Avasund, Gubberget, Gubbträsk, Gunnarberg, Norrdal.
 
Område 18
Forsvik, Luspholmen, Luspnäset, Stensele, Storuman.
 

Mindre områden och byar
Långnäs
Verksamheten
del av Östervik, del av Storsten, del av Ullisjaur
del av Norra Umstrand, Lövdala, Långbäck, Stornäs
del av Forsmark

 Vecka
37-39

38-41
37-39

 * Mindre avvikelser kan förekomma. 

Tänk på följande saker innan slamtömning

Innan brunnen töms är det några saker du måste tänka på för att underlätta tömningen

 • Märk fastigheten med husnummer. Brunnen ska vara tydligt markerad med ex. en käpp eller reflex, ej övertäckt eller svåråtkomlig. 
 • Vägen ska vara fri från hinder och röjd. Fordonen kan vara upp till 4,5 m höga.
 • Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen/brunnen.
 • Brunnslocket får INTE väga mer än 15 kilo. Vid tunga lock debiteras en tilläggsavgift.
 • Meddela koden i god tid om ni har lås på bommar eller lock. Nycklar hanteras inte.

Farbar väg till din brunn

Fastighetsägaren ansvarar för vägen och anläggningens underhåll, skötsel och funktion ex. infiltrationen och att locket är helt. Framkörning till brunn som inte går att tömma på grund av bristfällig väg eller hinder debiteras. Chauffören avgör om vägen är körbar.

Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank. Den ska vara hinderfri och röjd.

 • Vägen minst 4 m bred och fri höjd för fordonet minst 4,5 m. Tänk på utstickande grenar och kvistar.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på 35 ton.
 • Vägen ska ha hårdgjord körbana med ett bärlager av singel/grus. 
 • Vändplan bör finnas i anslutning till brunn/tank.
 • Gräsbevuxna ytor fungerar inte som körväg eller som vändplan.
 • Avståndet från slambilen och botten av brunnen får vara max 10 meter, om inte annat anges i ditt tillstånd. Vid längre avstånd debiteras en tilläggsavgift.
Publicerad den 14 september 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information