Hushållsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ilona Björnstad
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun betalar en avgift för att få ditt hushållsavfall hämtat. Vikten på ditt avfall avgör hur mycket det kostar.

Avgiften gör det möjligt för kommunen att bland annat:

  • hämta, transportera och behandla 2 000 ton brännbara hushållsopor årligen
  • låta alla hushåll fritt lämna grovavfall, elavfall, batterier och farligt avfall till återvinningscentralerna
  • låta alla byar som är intresserade att fritt få hämtning av grovavfall två gånger per år
  • låta alla hushåll fritt lämna batterier i batteriholkar på 23 platser i kommunen.

Du betalar för ditt avfall efter vikt

Från och med 2006 gäller en viktbaserad avfallstaxa för dig som bor i villa. Det innebär att ditt sopkärl vägs vid varje hämtning och vikten på dina sopor avgör kostnaden. Har du eget kärl får du faktura fyra gånger per år. Övriga renhållningsavgifter faktureras en gång per år. Om soptunnan är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra sopor på sidan om, så kostar det extra.

Avgiften för behållaren (soptunnan) blir lägre om du delar kärl med grannen eller om du har förlängd tömningsintervall, var fjärde vecka. Ansökan gör du lätt i vår självservice. Under relaterad information kan du läsa mer om kommunens dispenser.

Åretruntboende och verksamheter

Kostnaden för hämtning av dina sopor består av tre delar; en grundavgift, behållareavgift och en avgift baserad på sopornas vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att sortera ditt avfall så det blir mindre sopor kvar att kasta. 

  • Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.
  • Behållareavgift beroende på vilken kärlstorlek du valt 
  • En rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt avfall

Trasigt kärl 

Du är ansvarig för ditt kärl. Men om det skulle gå sönder när sopbilen tömmer kärlet eller att delarna går sönder av kyla och ålderdom hjälper vi dig gärna att byta dem. 

Om kärlet går sönder av att du är oaktsam, din snöskottare har sönder kärlet eller om du backar på ditt kärl så får du betala för ett nytt kärl samt en urkörningsavgift. 

Publicerad den 2 oktober 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)