Brandskydd, sotning och räddningstjänst

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Brandbil i Storuman

Räddningtjänstens brandförebyggande arbete består av många delar. Rådgivning och information är lika viktigt som våra myndighetsuppgifter.

Några saker som vi gör är:

  • anpassade brandskyddsutbildningar till företag och organisationer
  • utbildar i Heta arbeten
  • brandskyddsinformation för skolor och ideella föreningar
  • beslutar om tillstånd att hantera brandfarliga och explosiva varor
  • beslutar om tillstånd för den som vill rengöra (sota) själv
  • yttrar oss över planärenden och byggande
  • gör tillsyner på restauranger, hotell, vård, skolor och liknande
  • yttrar oss över serveringstillstånd
  • ger råd om brandsläckare, brandvarnare och allmänt om brandskydd.
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter