Sotning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Besöksadress och kontakt
Räddningstjänsten
Industrigatan 5
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: raddning@storuman.se

Kontaktperson
Gunnar Backman
Telefon: 0951-141 94
E-post: gunnar.backman@storuman.se

Ansvarig nämnd

Sotning består av två moment, rengöring och brandskyddskontroll. Du kan söka tillstånd att själv få rengöra skorstenen och eldstaden. Brandskyddskontrollen måste däremot alltid utföras av en skorstensfejartekniker.

Vi på räddningstjänsten har tillsyn över sotningen. Om du har synpunkter på sotningen kan du kontakta oss. Vi handlägger också din ansökan om att få sota själv. Frågor som rör tidsbokning eller själva sotningsbesöket tar du direkt med skorstensfejarteknikern.

Telefontid till sotaren från och med vecka 5 2016:

Måndag, onsdag, fredag: 10.00-12.00
Torsdag: 14.00-16.00

Rengöring och brandskyddskontroll utförs på entreprenad av:

Sotning & Ventilation Västerbotten AB

Mattias Barman
Köpmangatan 4
923 31 Storuman
070 652 63 42
mattias@sotar.se

David Gjersvold
Köpmangatan 4
923 31 Storuman
070 652 63 43
david@sotar.se

Rengöring

Alla skorstenar ska rengöras med vissa tidsintervaller. Hur ofta varierar med vad du eldar, vilken typ av eldstad du har och hur ofta du eldar i den. Oavsett om du rengör själv eller om sotaren sköter rengöringen måste tidsintervallerna följas.

Du kan ansöka om att få rengöra själv. För att vi ska bevilja din ansökan behövs bland annat att du som rengör har tillräckliga kunskaper och kan göra det på ett säkert och bra sätt. Kontrollera alltid med det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring att de godkänner att du rengör själv.

Brandskyddskontroll

Även brandskyddskontrollen ska göras med vissa intervaller. Teknikern kontrollerar att det inte finns några fel på eldstaden eller skorstenen som kan äventyra brandsäkerheten i ditt hus. Kontrollen måste alltid utföras av en utbildad skorstensfejartekniker.

Så här undviker du soteld

När du eldar ved kan du råka ut för en soteld. Soteld kan uppstå om man under längre tid eldar utan att ha tillräckligt bra drag. Då bildas så kallat blanksot på skorstenens insida. Blanksotet kan sedan antändas av gnistor från eldstaden. Det är inte ovanligt med soteld strax efter att skorstenen sotats. Detta beror inte på en dålig sotning, utan på att vanliga sotningsverktyg inte förmår ta bort blanksotet utan endast rugga upp ytan. Därmed får också gnistorna lättare att fastna och antända blanksotet. Det bästa sättet att förebygga soteld är att se till att du har bra drag i skorstenen och inte eldar sur ved.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

E-tjänster och blanketter