Kontrollansvarig

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Linder
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 81

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

I de flesta fall när du bygger nytt ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges roll är att hjälpa dig som byggherre att uppfylla samhällets krav på byggnadsverket. 

Byggherren, du som står för byggnationen, ska lämna in en anmälan till oss om vem du valt som kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför byggnadsarbetet.

  • Den kontrollansvarige ska bistå dig i upprättandet av en kontrollplan.
  • Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs under byggets gång och dokumentera avvikelser som upptäcks.
  • Den kontrollansvarige ska förutom sina egna besök på arbetsplatsen vara med vid våra arbetsplatsbesök samt lämna ett utlåtande inför slutbeskedet.

Det ska tilläggas att för enkla ärenden krävs ingen kontrollansvarig.

Hitta certifierade kontrollansvariga

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida. Boverket har gett ut regler för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter.

De som står med i listan har gällande certifikat. Det är ett certifieringsorgan som beslut om certifieringen.

Använd länken till höger och sök efter Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL. Sök på orter så som Hemavan, Slussfors och Storuman. Men även i närliggande Lycksele och Vilhelimna finns kontrollansvariga som verkar inom Storumans kommun. 

Publicerad den 13 mars 2017
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)