Samråd om landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Det finns vissa undantag från strandskyddsbestämmelserna som gör det möjligt att bygga intill vatten. Ett sådant undantag är utpekade så kallade LIS-områden, vilket står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Storumans kommun ska komplettera gällande LIS-plan från 2014 med nya områden. Tidigare utpekade områden gäller fortfarande, samrådet gäller tillkommande områden.

Det finns möjligheter att komma med förslag på kompletterande områden som kan ingå i LIS. Har du en idé du skulle vilja förverkliga i strandnära läge som bidrar till att utveckla landsbygden, lämna då in ett förslag. Utveckling av landsbygd i strandnära läge kan t ex vara ny bebyggelse som bidrar till att kunna behålla service på landsbygden eller en verksamhet som ger arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Har du synpunkter på föreslagna områden, skicka in det till nedanstående kontaktuppgifter. Vi vill ha dina synpunkter senast 15 juni.

Samrådshandling

Det vi vill ha in är en klar och tydlig karta där du markerat och avgränsat det område du vill att vi ska titta närmare på, fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter till dig som lämnat in uppgifterna.

Handlingarna skickas till oss:

Storumans kommun
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret
923 81 Storuman

Eller via e-post: mbn@storuman.se

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)