Översiktsplaner

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Vy över fjällvärlden under sommartid

En översiktsplan visar hur vi vill att mark och vatten ska användas i kommunen i framtiden och var bebyggelse planeras. Översiktsplanen grundar sig på politiska bestämda mål för hur kommunen bör utvecklas.

Översiktsplanen arbetas fram av kommunens tjänstemän i samråd med andra myndigheter och kommunens medborgare. Ansvarig för kommunens översiktsplanering är kommunstyrelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett visst ansvar under planens framtagande.

Översiktsplanen ska vara vägledande

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ett underlag och ska vara vägledande för att ta fram detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov. Fördjupningar av en översiktsplan kan göras om det finns behov att studera ett visst område närmare.

Kommunens översiktsplan fastställdes av kommunfullmäktige 2011. För att ge tydligare riktlinjer i kommande detaljplanering gör vi ibland fördjupade översiktsplaner för delområden.

Fördjupade översiktsplaner

För att detaljplanera ett område i kommunen kan det i bland behövas en tydligare bild av området och hur det ska användas. Fördjupade översiktsplaner finns för Storuman/Stensele, Tärnaby och Hemavan.

Tematiska tillägg

För att hantera ett särskilt ämne kan man göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det gäller då för hela kommunens yta. Exempel på tematiska tillägg är vindkraftutbyggnad och hantering av strandskydd. Kommunfullmäktige fastställde ett tematiskt tillägg för vindkraft 2010.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)