Fördjupade översiktsplaner

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Framsidan av fördjupade översiktsplanen för Storuman/Stensele

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2011 att även fastställa fördjupade översiktsplaner för orterna Storuman, Stensele och Hemavan.

Syftet med planerna är att skapa långsiktigt hållbara riktlinjer för markanvändningen.

I menyn under relaterad information kan du ladda hem planerna.

För Tärnaby gäller fördjupad översiktsplan som antog 1998 men arbete pågår för att ta fram en reviderad plan. En del av det arbetet är påbörjat i masterplanen som finns att läsa i den vänstra menyn.

 

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)