Masterplan för Tärnaby

Tärnaby

Nu har vi en färdig masterplan och gestaltningsprogram för Tärnaby. Det är företaget ÅF-Infrastructure som har tagit fram en plan för hur Tärnaby ska kunna utvecklas i framtiden. 

ÅF-Infrastructure AB fick i februari 2013 uppdraget av Storumans kommun att studera förutsättningarna för att utveckla Tärnaby centrum och skidanläggningen på Laxfjället.

Nu är arbetet färdigt och vi har fått resultateten sammanställda. Under fliken relaterad information kan du ladda ner masterplanen och gestaltningsprogrammet och läsa om hur Tärnaby ska kunna se ut i framtiden. 

I masterplanen redovisas resultaten av analyser och skisser som utförts under sommaren och hösten 2013. En tänkbar utvecklingsriktning för samhället är en förtätning av bebyggelsen i de centrala delarna. Det finns förslag till vision och utbyggnadsordning för en den alpina skidanläggningen. 

Materialet är ett inspel i kommunens fördjupade översiktsplan för Tärnaby och Laxfjället och utgör även del i masterplan för destination Hemavan.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)