Samråd för ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tärnaby

Storumans kommun har nu tagit fram en samrådsversion av den ny fördjupade översiktsplanen för Tärnaby ”Tärnaby med utsikt mot framtiden”. I Tärnaby har det hållits tre tidiga medborgardialoger under våren 2019 samt en digital dialog mellan september 2018 och februari 2019. Dessa medborgardialoger har sammanställts och tillsammans med planeringsunderlag, andra dialoger och förvaltningsöverskridande arbete utgör de den vision för utvecklingen av Tärnaby som framarbetats från materialet.

Kom och finslipa denna vision med oss digitalt! Vad bör ges särskild uppmärksamhet? Finns det något område eller plats som behöver lyftas extra mycket? I samband med denna samrådsperiod för den fördjupade översiktsplan har du chansen att redan nu ta del av samrådsversionen och lämna dina synpunkter i vår e-dialog

Samrådsversion fördjupad översiktsplan Tärnaby

Miljökonsekvensbedömning fördjupad översiktsplan Tärnaby

Det går även bra att kontakta vår samhällsplanerare Alexander på alexander.sahlstrom@storuman.se vad gäller frågor och idéer, men även önskan om dialog. Vi vill ta del av just dina idéer och tankar kring visionen för Tärnaby. Just dina synpunkter är viktiga för att planen ska spegla invånarnas behov och önskemål. Hur kan du vara med och påverka?

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen är samrådsperioden en viktig del. Det är nu vi tillsammans kan se vilka förutsättningar och potential det finns för Tärnabys utveckling. Ta möjligheten och var med i dialogen redan nu genom vår e-dialog som finns tillgänglig preliminärt fram till den 31:a juli. Eftersom restriktioner kring allmänna sammankomster lättat kan ett fysiskt samrådsmöte bli aktuellt. samrådsperioden är från 1 juni-25 augusti.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I varje kommun finns en översiktsplan som anger hur mark och vatten ska användas och den ska också ge förutsättningar för en önskvärd samhällsutveckling. En Det är vanligt att denna stora plan, som täcker hela kommunytan, också kompletteras med fördjupningar för vissa orter. I vår kommun finns en plan för Tärnaby som antogs 1998 och som idag är föråldrad, detta är inte bra eftersom detaljplaner ska baseras på översiktsplanen och eventuella avsteg behöver en byggherre pröva genom långdragna processer. Det är därför viktigt att planer är uppdaterade och flexibla men som samtidigt skyddar det vi vill bevara.

Vad betyder en ny fördjupad översiktsplan för Tärnabys utveckling?

En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande men utgör ett viktigt samlat beslutsunderlag för utvecklingen av området, det vill säga Tärnaby. Eventuella avsteg ska prövas mot den fördjupade översiktsplanens sammanvägda helhet. Planen är en överenskommelse mellan staten och Storumans kommun. Centralt i denna samrådsfas är att visionen som bildas med inspel och tankar från allmänheten medför att beslutsfattarna i kommunen kan göra informerade övervägningar gällande den planen som till sist ska antas.

Denna fördjupade översiktsplan för Tärnaby samhälle utgör en del av översiktsplanen för Storumans kommun. Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En viktig uppgift för översiktsplaneringen är att skapa och säkra en god handlingsfrihet för samhällets utveckling på lång sikt genom att analysera och möjliggöra lokaliseringar och markanvändning som inte leder till låsningar och konflikter i framtiden.

De näringspolitiska frågorna intar en central roll i all kommunal planering. Det gäller även i den översiktliga planeringen där besöksnäringen inom Tärnabys fördjupningsområde inom spelar en viktig roll för bygdens utkomst och utveckling. Tärnabys bofasta befolkning ska ha en trivsam och välfungerande hemort. E12:an passerar genom hela Tärnaby med periodvis livlig lokal-, turist- och tung trafik. Trafiksäkerheten kommer att vara viktig i den nya översiktsplanen.

Vi hoppas att ni som läser detta tar chansen att lämna allt ifrån detaljerade synpunkter till mer abstrakta beskrivningar av orten och dess funktion, dess möjligheter och utmaningar. Tänk på att hålla synpunkterna inom orten Tärnaby, se avgränsning i bifogad samrådsversion. Beskriv gärna om det är speciella platser eller områden ni har tankar och synpunkter om.

Publicerad den 1 juni 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)