Medborgardialog för ny fördjupad översiktsplan i Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Jimmy Lindberg
Utredare
Blå vägen 242
923 81 STORUMAN
0951-140 33
070-655 04 80

Ansvarig nämnd
Tärnaby

Storumans kommun startar nu arbetet med en fördjupad översiktsplan för Tärnaby. Planen ska visa hur samhället ska utvecklas och se ut i framtiden. Nu vill vi ha din hjälp med att utforma framtidens Tärnaby. Under januari och februari bjuder vi in till medborgardialoger i Tärnaby men du kan redan nu lämna dina synpunkter i vår e-dialog.

Kom och tyck till om framtida Tärnaby!

Vad bör bevaras och vad kan bebyggas?
Hur ska mark och vatten användas?

I samband med att en ny fördjupad översiktsplan utformas har du chansen att träffa företrädare från kommunen och dela med dig av dina idéer kring önskvärd utveckling av Tärnaby. Just dina synpunkter är viktiga för att planen ska spegla invånarnas behov och önskemål. Tre medborgardialoger med olika teman arrangeras där vi har förberett material med kartor och frågor som ska besvaras. Ingen anmälan behövs men kom i tid, vi håller till i ”Folkan” på Bergastigen 7, Tärnaby

Medborgardialoger våren 2019

24 januari kl. 17.00: Näringsliv, civilsamhälle och kommunalteknik

7 februari kl. 17.00: Bevarande, hållbarhet och offentlig service.

19 februari kl. 18.00: Snöskoterdialog

Hur kan du vara med och påverka?

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer det att finnas flera tillfällen att tycka till. Vi håller nu på att samla in tankar och idéer om områdenas utveckling. Ta möjligheten och var med i dialogen redan nu genom vår e-dialog som finns tillgänglig under hela projektet.

Lämna dina synpunkter i vår e-dialog (öppnas i nytt fönster)

Vad är en översiktsplan?

I varje kommun finns en översiktsplan som anger hur mark och vatten ska användas och den ska också ge förutsättningar för en önskvärd samhällsutveckling. Det är vanligt att denna stora plan, som täcker hela kommunytan, också kompletteras med fördjupningar för vissa orter. I vår kommun finns en plan för Tärnaby som antogs 1998 och som idag är föråldrad, detta är inte bra eftersom detaljplaner ska baseras på översiktsplanen och eventuella avsteg behöver en byggherre pröva genom långdragna processer. Det är därför viktigt att planer är uppdaterade och flexibla men som samtidigt skyddar det vi vill bevara.

Vad betyder en ny översiktsplan för Tärnabys utveckling?

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men utgör ett viktigt samlat beslutsunderlag för utvecklingen av Tärnaby. Eventuella avsteg ska prövas mot översiktsplanens sammanvägda helhet. Planen är en överenskommelse mellan staten och Storumans kommun. Centralt i den samrådsfas som nu startas upp är insamlandet av synpunkter från allmänheten så beslutsfattarna i kommunen kan göra informerade övervägningar.

Denna plan för Tärnaby samhälle utgör en del av översiktsplanen för Storumans kommun. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En viktig uppgift för översiktsplaneringen är att skapa och säkra en god handlingsfrihet för samhällets utveckling på lång sikt genom att analysera och möjliggöra lokaliseringar och markanvändning som inte leder till låsningar och konflikter i framtiden. De näringspolitiska frågorna intar en central roll i all kommunal planering. Det gäller även i den översiktliga planeringen där besöksnäringen inom Tärnabys fördjupningsområde inom den aktuella planeringsperioden spelar en viktig roll för bygdens utkomst och utveckling.

Tärnabys bofasta befolkning ska ha en trivsam och välfungerande hemort. E12:an passerar genom hela Tärnaby med periodvis livlig lokal-, turist- och tung trafik. Trafiksäkerheten kommer att vara viktig i den nya översiktsplanen.

Vi hoppas att ni som läser detta tar chansen att lämna allt ifrån detaljerade synpunkter till mer abstrakta beskrivningar av orten och dess funktion, dess möjligheter och utmaningar. Tänk på att hålla synpunkterna inom orten Tärnaby, se avgränsning i bifogad kartbild. Beskriv gärna om det är speciella platser ni pratar om.

Publicerad den 7 januari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)