Miljö och hälsoskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här har vi samlat information om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastställda avgifterna för anmälan, registrering och tillsyn.

Taxan och avgifterna är fastställd av kommunfullmäktige och började att gälla 2020-01-01. Reservation för att taxan kan uppdateras innan ändring sker på denna sidan. 

Nedan redovisas delar av taxan. 

Energi 

Installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 4 timmar
Installation av kamin eller öppen spis Se bygglovstaxan

Avfall och återvinning - dispenser

Ansökan om kompostering 0 kr
Ansökan om uppehåll i hämtning  2 timmar
Ansökan om förlängd hämtningsintervall 1 039 kr/timme
Ansökan om tillsånd att själv återvinna och bortskaffa avfall (eget omhändertagande) i enligt kommunala avfallsföreskrifter 4 timmar
   
Ansökan om  förlängd slamtömningsintervall 2 timmar

Vatten och avlopp

Tillstånd för enskilt avlopp 8 timmar
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning  4 timmar
Tillstånd för inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett ansluten BDT  4 timmar

Brandskydd och sotning

Kontakta räddningstjänsten för mera information
  • Ansöka om att sota själv
  • Ansökan om hantering av explosiva varor
  • Ansökan om hantering av brandfarliga varor

Trafik och parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade -
Transporttillstånd, tung  1 100 kr
Tillfälliga tillstånd (vid evenemang) 660 kr

Miljö och hälsoskydd

Miljö anmälan och registrering 1 039 kr/timme
Miljötillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Hälsoskydd anmälan och registrering 1 039 kr/timme
Hälsoskydd tillsyn Timavgift alternativt timmar x timavgift enligt taxebilaga 2 eller 3
Prövning om att hålla vissa djur inom område med detaljplan, ex hästar, fjärderfän och ormar   8 timmar

Livsmedel

Tillsynsavgift   1 229 kr/timme
Registreringsavgift 1 229 kr

Tobak och folköl 

Timavgift 1 039 kr/timme
Ansökan tobaksförsäljning     7 timmar
Anmälan försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Timavgift
Anmälan folkölsförsäljning  2 078 kr
Årsavgift tobakstillsyn                                            3 timmar

Tillsyn

1 039 kr/timme

Handel med vissa receptfria läkemedel 

 Tillsyn 1 039 kr/timme

Lotterier och spel

Ansökan om lotteritillstånd  555 kr
Avgift för kontrollant  3 % av lotteriets omsättning
max 6 000 kr

Alkohol

Ny ansökan/ägarskifte 9 351 kr
Stadigvarande ändring i tillstånd  2 078 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten (max 2 tillfällen)

4 156kr
2 078 kr (förening)

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap        3 117 kr
2 078 kr (förening)
Cateringstillstånd till slutna sällskap 9 351 kr
Ny ansökan om stadigvarande  serveringtillstånd inom tre månader från avslagsbeslut, som enbart grundar sig på tre underkända prov. 25 % av ansökningsavgiften

Kunskapsprov i alkohollagstiftningen

Avläggande av kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 1,5 timme
Avläggande av kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 1,5 timme

Årlig avgift för alkohol

Avgift för försenad inlämning av restaurangrapport 500 kr
Extra avgift för serveringstid efter 01.00 1 000 kr
Årlig avgift för alkoholservering baserad på omsättningen 
0-10 000 kr 1 850 kr
10 001 - 100 000 kr 2 450 kr
100 001 - 250 000 kr 3 700 kr
250 001 - 500 000 kr 4 900 kr
500 001 - 1 000 000 kr 6 100 kr
1 000 001 - 1 500 000 kr 7 350 kr
1 500 001 - 2 000 000 kr 8 550 kr
2 000 001 - 3 000 000 kr 12 210 kr
3 000 001 > 14 650 kr
4 000 001 kr >  

Övrig tillsyn 

Vid tillämpning av denna taxa vid extra offentlig tillsyn/kontroll, samt annat handläggningsarbete som inte finns uppräknat ovan 1 039 kr/timme
Extra offentlig tillsyn för livsmedel 1 229 kr/timme

Tillägg  

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs utanför ordinarie arbetstid

  • vardagar mellan kl 19,00-07,00
  • lördagar och söndagar
  • julafton, nyårsafton, trettondagsafton
    påskafton och midsommarafton
  • helgdagar
1,5 gånger ordinarie timavgift


      

 

 

Publicerad den 3 februari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)