FKUN 18 november

Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde måndag 18 november. Nämnden arbetar för en ekonomi i långsiktig balans och en viktig del i det arbetet är dagens beslut om en ny skolstruktur för mellanstadiet i Storumans kommun. 

Undervisningen för årskurs 4-6 ska från och med läsåret 2020/21 bedrivas vid fyra skolenheter i Storumans kommun. Det innebär att Gunnarns skola, Centralskolan i Storuman, Slussfors skola och Skytteanska skolan ska bedriva verksamhet för årskurs 4-6. Beslutet är fattat av fritids- kultur och utbildningsnämnden och innebär att mellanstadiet i Stensele kommer att flyttas in till Storuman och Centralskolan.

Inför förändringarna av skolstrukturen på mellanstadiet har nämndens ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef haft flera medborgardialoger med berörda föräldrar och andra som påverkas av förändringarna i verksamheten. Nämnden har tagit med sig de synpunkter som framkommit på dessa möten i arbetet med dagens beslut. 

Tärnaby Alpina Gymnasium och Skidakademins framtid ska behandlas i fullmäktige

Ytterligare en åtgärd som nämnden beslutat om är att lyfta frågan om Tärnaby Alpina Gymnasium och Skidakademins framtid. Det är kommunfullmäktige som tagit beslut om att starta upp dessa verksamheter och därför måste också beslutet om deras framtida verksamhet tas av kommunfullmäktige. Det kommer att ske i februari 2020.

– Vi i nämnden har tagit ansvar för vår ekonomi. Vi har inte en budget i balans och vi har ett ansvar inför medborgarna och Storumans kommun att klara av ekonomin. Vi behöver lyfta TAG och Skidakademin till fullmäktige som får avgöra hur framtiden ska se ut. Det kommer att krävas omfattande åtgärder under flera år för att vi ska få ekonomin i balans igen, vi har helt enkelt inte medel som räcker till för att behålla alla verksamheter i dess nuvarande form, säger Anders Persson, ordförande i fritids- kultur och utbildningsnämnden.

Beslut om budgeten tas i december

Förutom dessa nämnda åtgärder arbetas det i verksamheterna på att hitta ytterligare områden där besparingar kan ske och dessa kommer för beslut i samband med att beslut om budget tas i december. 

Befolkningen i Storumans kommun har under lång tid minskat i stor omfattning med minskat skatteunderlag som följd och anpassningar är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en god kvalitet på servicen i framtiden. Det är inget unikt för Storumans kommun utan något flertalet av landets kommuner kommer att behöva göra.

Fritids- kultur och utbildningsnämnden har haft sammanträde måndag 18 november. Nämnden arbetar för en ekonomi i långsiktig balans och en viktig del i det arbetet är dagens beslut om en ny skolstruktur för mellanstadiet i Storumans kommun. 

Undervisningen för årskurs 4-6 ska från och med läsåret 2020/21 bedrivas vid fyra skolenheter i Storumans kommun. Det innebär att Gunnarns skola, Centralskolan i Storuman, Slussfors skola och Skytteanska skolan ska bedriva verksamhet för årskurs 4-6. Beslutet är fattat av fritids- kultur och utbildningsnämnden och innebär att mellanstadiet i Stensele kommer att flyttas in till Storuman och Centralskolan.

Inför förändringarna av skolstrukturen på mellanstadiet har nämndens ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef haft flera medborgardialoger med berörda föräldrar och andra som påverkas av förändringarna i verksamheten. Nämnden har tagit med sig de synpunkter som framkommit på dessa möten i arbetet med dagens beslut. 

Tärnaby Alpina Gymnasium och Skidakademins framtid ska behandlas i fullmäktige

Ytterligare en åtgärd som nämnden beslutat om är att lyfta frågan om Tärnaby Alpina Gymnasium och Skidakademins framtid. Det är kommunfullmäktige som tagit beslut om att starta upp dessa verksamheter och därför måste också beslutet om deras framtida verksamhet tas av kommunfullmäktige. Det kommer att ske i februari 2020.

– Vi i nämnden har tagit ansvar för vår ekonomi. Vi har inte en budget i balans och vi har ett ansvar inför medborgarna och Storumans kommun att klara av ekonomin. Vi behöver lyfta TAG och Skidakademin till fullmäktige som får avgöra hur framtiden ska se ut. Det kommer att krävas omfattande åtgärder under flera år för att vi ska få ekonomin i balans igen, vi har helt enkelt inte medel som räcker till för att behålla alla verksamheter i dess nuvarande form, säger Anders Persson, ordförande i fritids- kultur och utbildningsnämnden.

Beslut om budgeten tas i december

Förutom dessa nämnda åtgärder arbetas det i verksamheterna på att hitta ytterligare områden där besparingar kan ske och dessa kommer för beslut i samband med att beslut om budget tas i december. 

Befolkningen i Storumans kommun har under lång tid minskat i stor omfattning med minskat skatteunderlag som följd och anpassningar är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en god kvalitet på servicen i framtiden. Det är inget unikt för Storumans kommun utan något flertalet av landets kommuner kommer att behöva göra.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)