Lägesuppdatering från fritids- kultur och utbildningsnämnden

Inför budgetåret 2020 står fritids- kultur och utbildningsnämnden inför stora utmaningar då kostnaderna vida överstiger intäkterna. Alla kommunala nämnder ska ha en budget i balans och för att det ska bli möjligt finns ett antal förslag som ska utredas för att kunna minska nämndens kostnader.

För att kunna få en budget i balans behöver nämnden prioritera bland budgetposterna och rimligt är då att prioritera den verksamhet som är tvingande för en kommun att erbjuda medborgarna. Det behöver inte betyda att grundskola och barnomsorg ska vara undantagna från förändringar men kvaliteten behöver beaktas.

Medel från Migrationsverket och riktade stadsbidrag försvinner till 2020
Nämnden har under många år kunnat ta del av medel från Migrationsverket. Under 2019 fick vi drygt fyra miljoner kronor. För 2020 finns inte den möjligheten. Staten har haft många riktade statsbidrag som nämnden kunnat söka och de flesta av dessa försvinner till 2020. För oss handlar det om cirka 1,7 miljoner kronor. Tillsammans med 2019 års underskott som beräknas till dryga 3 miljoner kronor blir det en ansenlig summa som nämnden inte längre kommer att ha tillgång till. 

Utredning om årskurs 4-6 på Stensele skola och Gunnarns skola
Det som ska utredas till nämndens sammanträde den 18 november är förtätning av årskurserna 4-6 på Centralskolan i Storuman. Det betyder i så fall att årskurserna 4-6 från Stensele skola och Gunnarns skola flyttas till Centralskolan i Storuman. Skidakademin i Tärnaby är också föremål för utredning och i så fall nerläggning. Tärnaby alpina gymnasium kommer också att utredas. Förutom dessa nämnda åtgärder arbetas det i verksamheterna på att hitta områden där besparingar kan ske och dessa kommer för beslut i samband med att beslut om budget tas i december.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)