Lägesuppdatering från omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har haft sammanträde och behandlat förslag till åtgärder som nu ska utredas för att långsiktigt få nämndens ekonomi i balans. 

En enig och fulltalig nämnd beslutade att gå vidare med att utreda ett antal förslag till anpassningsåtgärder. Målet är att minska kostnader motsvarande 19 miljoner kronor under kommande fyra år. 

– Utifrån de budgetförutsättningar som ligger framför oss där nämnden skall spara cirka 19 miljoner till 2023, har nämnden enhälligt gett förvaltningen att gå vidare med förslagen för att analysera vilka effekter dessa får, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. En bedömning skall också göras av i vilken takt omställningarna skall eller kan genomföras. Att använda osthyvelprincipen räcker inte, säger omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson (KD).

Förslagen som ska utredas är bland annat en minskning av antalet gruppbostäder samt en avveckling av de administrativa lokalerna på Backen i Storuman och på Sjukstugan i Tärnaby. Inget av förslagen är beslutade än utan det är åtgärder som ska utredas först.

– De förslag som nu ligger har fokus på att minska lokalytor och effektivisera resursanvändningen av befintlig personal. Det blir alltså mycket verksamhet kvar trots stora omställningar, säger Roland Gustafsson.

– Tanken är även att utreda möjligheten till en nybyggnation av äldreboendeplatser som då ska ersätta Sibyllagårdens lokaler. Vi behöver fler platser som är lämpade för demensvård och i dagsläget är det svårt att åstadkomma det utan att diskutera en nybyggnation. Då kan det även vara lämpligt att utreda om vi i så fall ska avveckla Sibyllagården som är vårt äldsta boende, säger Kerstin Olla Grahn, socialchef.

Följande förslag ska utredas under hösten innan beslut om budget tas:

  • Minskning från tre till två gruppbostäder för funktionshindrade. 
  • Samlokalisering av Tranan, hemtjänst och hemsjukvård.
  • Samlokalisering av all vård och omsorg till Vikbacka i Tärnaby. 
  • Avveckling av Sibyllagården påbörjas år 2023. Det förutsätter att nya platser tillskapas genom nybyggnation. 
  • Höjning av vissa taxor och avgifter.
  • Nya avtal med Regionen Västerbotten om tjänsteköp gällande fler korttidsplatser.
  • Gemensam bemanningsenhet för vikarieanskaffning och planering.
  • Tydliga riktlinjer för biståndshandläggning.
  • Digitalt först – införa begreppet e-hemtjänst m.m.

För mer information kontakta:

Roland Gustafsson, ordförande i omsorgsnämnden
roland.gustafsson@storuman.se
070 327 74 94

Kerstin Olla-Grahn, socialchef
0951-140 58
kerstin.olla-grahn@storuman.se

Publicerad den 15 oktober 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)