Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering. Den leder, samordnar och utvecklar allt arbete i kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Det är kommunstyrelsen som ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer följs och den har uppsikt över alla kommunens nämnder och egna bolag. Följande är ledamöter i kommunstyrelsen 

Ordförande: Tomas Mörtsell (C)

Vice ordförande: Karin Malmfjord (S)

Ledamot Ersättare
Tomas Mörtsell (C)
Kaskeluokt 516
923 98 Storuman
tomas.mortsell@storuman.se
Klara Olofsson (C)
Blaiken 113
923 99 Storuman
klara.olofsson@storuman.se
Jessica Bergfors (C)
Skjutbanevägen 4
920 66 Hemavan
jessica.bergfors@storuman.se
Mikael Fredriksson (C)
Blaiken 105
923 99 Storuman
mikael.fredriksson@storuman.se
Anders Persson (C)
Björkvägen 3
920 64 Tärnaby
anders.persson@storuman.se
Maria Karlsson (C)
Luspnäsvägen 17
923 31 Storuman
maria.karlsson@storuman.se
Therese Granström (C)
Grundfors 172
920 51 Gunnarn
therese.granstrom@storuman.se
Sandra Gideonsson (C)
Blå vägen 293
923 32 Storuman
sandra.gideonsson@storuman.se
Ulf Vidman (M)
Bergastigen 38
920 64 Tärnaby
ulf.vidman@storuman.se
Karin Holmner (M)
Cafévägen 12
920 51 Gunnarn
karin.holmner@storuman.se
Veronika Håkansson (M)
Box 114
923 22 Storuman
veronika.hakansson@storuman.se
Eva Banstorp (M)
Blaiken 135
923 99 Storuman
eva.banstorp@storuman.se
Hans-Peter Carlson (L)
Prästgårdsvägen 8
920 64 Tärnaby
hans-peter.carlson@storuman.se
Ulla-Maria Åkerblom (L)
Forsvik 124
923 41 Stensele
ulla-maria.akerblom@storuman.se
Allan Forsberg (KD)
N. Fjällnäs Ballerbäcken 186
920 64 Tärnaby
allan.forsberg@storuman.se 
Roland Gustafsson (KD)
Materialvägen 14
923 32 Storuman
roland.gustafsson@storuman.se
Karin Malmfjord (S)
Granåsvägen 25
920 64 Tärnaby
karin.malmfjord@storuman.se
Kurt Forsberg
Klippen 301
920 66 Hemavan
kurt.forsberg@storuman.se
Bo-Anders Johansson (S)
Ugglevägen 28
923 32 Storuman
bo-anders.johansson@storuman.se
Maria Gardfall (S)
Forsnacken 15
923 97 Slussfors
maria.gardfall@storuman.se
Peter Åberg (S)
Åskilje 124
920 51 Gunnarn
peter.aberg@storuman.se
Nils-Erik Dahlberg (S)
Ström 102
920 64 Tärnaby
nils-erik.dahlberg@storuman.se
Daniel Johansson (V)
Hökvägen 5
923 32 Storuman
daniel.johansson@storuman.se
Linda Glasin (V)
Långsjöby 209
923 98 Storuman
linda.glasin@storuman.se
Marie Berglund (SD)
Hammarvägen 8
923 31 Storuman
marie.berglund@storuman.se
Laila Löfdahl (SD)
Blå vägen 121
923 41 Stensele
laila.lofdahl@storuman.se
Publicerad den 10 maj 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)