Fritid, kultur och utbildning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Fritids- kultur och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skola, kultur och fritid.

Inom skolväsendet ansvarar nämnden för grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Nämndens verksamhet omfattar även kommunens förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet vilken omfattar barn mellan 1-12 år vid förskola, familjedaghem och fritidshem.

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen utför det arbete som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutat om. Inom fritids- och kultursektorn finner du också vårt fina kommunbibliotek, samverkan med det ideella föreningslivet, studieförbunden, övrig kulturverksamhet samt ungdomsverksamhet med fritidsgård och bowling. Mikael Rombe är förvaltningschef på fritids-,kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Ledamöter i Fritids- kultur och utbildningsnämnden:

Ordförande: Anders Persson
VIce ordförande: Peter Åberg

Ledamot Ersättare
Anders Persson (C)
Björkvägen 3
920 64 Tärnaby
anders.persson@storuman.se
Ella-Pia Lönnback (C)
Forsnacken 10
923 97 Storuman
ella-pia.lonnback@storuman.se
Malin Svensson (C)
Granvägen 4
920 64 Tärnaby
malin.svensson@storuman.se

Maria Karlsson (C)
Luspnäsvägen 17
923 31 Storuman
maria.karlsson@storuman.se

Karin Holmner (M)
Cafévägen 12
920 51 Gunnarn
karin.holmner@storuman.se
Ulf Vidman (M)
Bergastigen 38
920 64 Tärnaby
ulf.vidman@storuman.se
Lotten Wahlström (L)
Grundfors 131
920 51 Gunnarn
lotten.wahlstrom@storuman.se
Tina Kerro (L)
Rådströmsvägen 7
923 41 Stensele
tina.kerro@storuman.se
Per-Daniel Liljegren (KD)
Hammarvägen 1
923 31 Storuman
per-daniel.liljegren@storuman.se

Therese Mörtzell (KD)
Klintvägen 1
923 32 Storuman
therese.mortzell@storuman.se

Fredrik Boström (S)
Falkvägen 23
923 32 Storuman
fredrik.bostrom@storuman.se

Helen Andersson (S)
Lassovägen 22B
920 66 Hemavan
helen.andersson@storuman.se

Peter Åberg (S)
Åskilje 124
920 51 Gunnarn
peter.aberg@storuman.se

Leif Karlsson (S)
Ängsvägen 2
923 97 Slussfors
leif.karlsson@storuman.se

Emilia Ronnhed (V)
Tallstigen 10
923 31 Storuman
emilia.ronnhed@storuman.se

Frida Cederback (V)
Ringvägen 21
923 32 Storuman
frida.cederback@storuman.se

Marie Berglund (SD)
Hammarvägen 8
923 31 Storuman
marie.berglund@storuman.se

Ali Rubertsson (SD)
Klintvägen 13
923 32 Storuman
ali.rubertsson@storuman.se
barn i Hemavan tillsammans med plupp.

Utbildning & barnomsorg

Till våra förskolor och skolor
Publicerad den 14 mars 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)