Äldreomsorg

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Fjellgren Utsi
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 076 117 77 96
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du har rätt till äldreomsorg på samiska. Om du begär det, ska vi erbjuda hela eller delar av servicen och omvårdnaden med personal som behärskar samiska.

Idag kan vi inte fullt ut lösa samiskspråkig äldreomsorg. Men vi kan, i samråd med dig, hjälpa till med tillfälliga lösningar för att möta dina behov på bästa sätt. Äldreboendet Vikbacka i Tärnaby har påbörjat arbetet för att bättre kunna möta efterfrågan av samisk äldreomsorg framöver.

Publicerad den 22 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)