Dina rättigheter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Fjellgren Utsi
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 076 117 77 96
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du ska kunna använda ditt modersmål i kontakt med oss och andra myndigheter. Lagen är tydlig, du ska få veta vilka rättigheter du har och vi ska kunna svara dig på samiska.

När du tar kontakt med oss kan du ange vilket språk du vill kommunicera på och vi ska då hitta någon som kan ge dig svar på ditt språk. Du har rätt att kontakta oss både muntligt och skriftligt på samiska.

Lagen om nationella minoriteter värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller delvis på samiska i förvaltningsområdet. Samma sak gäller service och omvårdnad inom äldreomsorgen.

Lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet. Håll utkik efter informationsträffar. I vår kommun finns en samrådsgrupp som består av representanter för samebyar, sameföreningar, sameskolan och samiskt språkcentrum i Tärnaby samt Storumans kommun.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att vi inte lever upp till lagen då kan du som same ta kontakt med Sametinget. Är du jude, rom, sverigefinne eller tornedaling ska du kontakta länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplats för dig som tillhör en nationell minoritet

Sametingets webbplats

Publicerad den 22 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)