Förskola

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Mona Fiskum
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 072-236 25 12
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är förälder har rätt till förskola för ditt barn där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska, om du som vårdnadshavare begär det.

I alla våra förskolor försöker vi möta behoven på bästa sätt när det efterfrågas. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att ditt barn får möjlighet att utveckla både det svenska och det samiska språket.

Idag har vi ingen egen samisk förskoleavdelning men genom samverkan med Sameskolstyrelsen kan vi erbjuda plats på Dearnan Saemieskuvle, Sameskolan i Tärnaby, som har en samisk förskola.

Publicerad den 22 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)