Förskola, förskoleklass och skola

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Fjellgren Utsi
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 076 117 77 96
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som elev, förälder eller vårdnadshavare har rätt till modersmålsundervisning på samiska. Vi ordnar detta om lämplig lärare finns.

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller utanför timplanebunden tid. Om det inte finns lämplig lärare tillgänglig på skolan är distansutbildning via tekniska lösningar en möjlighet.

I Tärnaby finns Dearnan Saemieskuvle, Tärnaby sameskola, som är ett alternativ till vår kommunala skola. Sameskolan omfattas av skolåren 1-6 och är en skolform likvärdig med grundskolan. Skolan är utformad och profilerad efter behovet av en utbildning som tillvaratar och utvecklar det samiska språket och kulturarvet.

Vi ska medverka till att elever får utveckla både sitt egna språk och sin kulturella identitet. I alla våra skolor försöker vi möta behoven på bästa sätt när det efterfrågas.

Förskola

Du som är förälder har rätt till förskola för ditt barn där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska, om du som vårdnadshavare begär det.

I alla våra förskolor försöker vi möta behoven på bästa sätt när det efterfrågas. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att ditt barn får möjlighet att utveckla både det svenska och det samiska språket.

Idag har vi ingen egen samisk förskoleavdelning men genom samverkan med Sameskolstyrelsen kan vi erbjuda plats på Dearnan Saemieskuvle, Sameskolan i Tärnaby, som har en samisk förskola.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)