Lagen om nationella minoriteter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Mona Fiskum
Samisk samordnare
Telefon: 0954-140 64
Mobiltelefon: 072-236 25 12
E-post: mona.fiskum@storuman.se

Ansvarig nämnd

Lagen om nationella minoriteter ger ett grundskydd för dig som tillhör en nationell minoritet. För dig som talar finska, samiska eller meänkieli i respektive förvaltningskommun, ger lagen dessutom ett förstärkt skydd. Du som är same har med andra ord rätt att ställa krav på oss.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i sametingslagen och socialtjänstlagen.

Grundskydd

Det så kallade grundskyddet innebär för dig som tillhör en nationell minoritet bland annat att eftersom vi är förvaltningskommun, ska vi informera dig på lämpligt sätt om dina rättigheter när det behövs.

Vi har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Kommunen ska även främja dina möjligheter att behålla och utveckla din kultur i Sverige. Vi ska särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Vi ska ge dig möjlighet till inflytande i frågor som berör dig. Så långt det är möjligt ska vi samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Särskilda rättigheter – förstärkt skydd

Dessutom gäller särskilda rättigheter för dig som är samisktalande i vår kommun. Dessa rättigheter innebär bland annat att du har rätt att använda ditt språk vid muntliga och skriftliga kontakter med oss, i ärenden där vi beslutar.

Vi ska ge muntligt svar på samma språk. Om du begär det ska vi också ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Vi kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.

Vi ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska. Vi har också särskilda skyldigheter att anordna äldreomsorg och barnomsorg helt eller delvis på samiska, om du önskar detta.

Publicerad den 19 februari 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)