Nationella minoriteter och förvaltningsområden

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Mona Fiskum
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 072-236 25 12
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun är samiskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2010. För vår verksamhet innebär det att vi står inför ett antal utmaningar, till exempel att hitta personal med rätt kunskaper i samiska. 

Målet är att erbjuda verksamhet på samiska inom både barnomsorg, äldreomsorg och i dina kontakter med oss.

Fem erkända minoriteter i Sverige

Förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk har funnits sedan 2000. Detta efter att Riksdagen, i december 1999, beslutade om erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Minoritetspolitisk strategi

Under 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi med åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter ytterligare. Strategin innehåller en rad förslag för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och minoritetsspråken. Från och med 1 januari 2010 gäller också en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som en del i strategin.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär att antalet så kallade förvaltningsområden för tre av minoritetsspråken - finska, samiska och meänkieli - utökats från sju kommuner i Norrbottens län till sammanlagt 47 kommuner i Sverige. Inom Västerbottens län finns sju förvaltningsområden för samiska från och med 1 januari 2012.

Kommunerna inom det samiska förvaltningsområdet får ett årligt statsbidrag till de merkostnader som vi har för att stödja användningen av samiska i enlighet med lagstiftningen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)