Samråd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Fjellgren Utsi
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 076 117 77 96
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som är same eller tillhör någon av de andra nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dig. Vi erbjuder detta genom samråd med berörda minoriteter.

Vi har en samisk samrådsgrupp i minoritetsfrågor som träffas fyra gånger per år. I den ingår representanter för samebyar, sameföreningar, sameskolan och samiskt språkcentrum i Tärnaby samt Storumans kommun. Samrådsgruppen är rådgivande i arbetet för en positiv utveckling i det samiska förvaltningsområdet.

Är du intresserad och vill veta mer om samrådsgruppens arbete, kontakta din sameby, sameförening eller samrådsgruppens ordförande. Är din förening inte representerad i samrådsgruppen, kontakta oss och anmäl intresse.

Ubmejen tjeälldie, Vapstens sameby, Dearna, Vadtejen saemiej sijte, Vaapsten sijte och Álgguogåhtie är samebyar och sameföreningar som ingår i Luspie- samisk samrådsgrupp.

Publicerad den 20 juli 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)