Språk- och kulturaktiviteter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Erika Fjellgren Utsi
Samisk samordnare
Mobiltelefon: 076 117 77 96
E-post: samisksamordning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du kan ansöka om bidrag från oss till aktiviteter eller projekt som främjar samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. 

Musik, teater, film, barn- och ungdomsverksamhet, språkbad, kurser, föreläsningar och dokumentation är exempel på aktiviteter som fått bidrag och genomförts.

Vill du söka minoritetsspråkmedel till ett projekt eller en aktivitet finns information och ansökningsblanketter på den här sidan. Samrådsgruppen är rådgivande när projektansökningar bedöms. Samefolkets dag den 6 februari firas varje år med samiska kulturdagar. 

Publicerad den 22 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)