Språk- och kulturaktiviteter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon:  0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Mona Fiskum
Samisk samordnare
Telefon: 0954-140 64
Mobiltelefon: 072-236 25 12
E-post: mona.fiskum@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du kan ansöka om bidrag från oss till aktiviteter eller projekt som främjar samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.

Musik, teater, film, barn- och ungdomsverksamhet, språkbad, kurser, föreläsningar och dokumentation är exempel på aktiviteter som fått bidrag och genomförts.

Vill du söka minoritetsspråkmedel till ett projekt eller en aktivitet finns information och ansökningsblanketter till höger på sidan. Samrådsgruppen är rådgivande när projektansökningar bedöms.

Exempel på regelbundna språk- och kulturaktiviteter är att den samiska bokbussen från Norge besöker västra kommundelen (ner till Slussfors) en gång per månad. Samefolkets dag den 6 februari firas varje år med samiska kulturdagar. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)