Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om. I vissa ärenden får arbetsutskottet ta egna beslut.

Här kan du läsa mer om när arbetsutskottet har sina sammanträden och vilka ärenden man har behandlat.

Sammanträdesdagar 2022

  • tisdag 18 januari 
  • tisdag 22 mars (OBS! Ändrat datum)
  • måndag 16 maj
  • tisdag 23 augusti
  • tisdag 4 oktober
  • tisdag 25 oktober
  • tisdag 6 december

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll läggs ut på webbplatsen normalt samma dag som protokollen justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Du hittar protokollen under fliken "relaterad information".

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)