Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträden

 

Kungörelser kring detaljplaner

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby finns tillgänglig för synpunkter under samrådstiden 28 november till och med 19 december 2022.

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Umasjö 1:140 och Umasjö 1:152 (skifte 3) finns tillgänglig för synpunkter under samrådstiden 22 november till och med 12 december 2022.

Underrättelse om att granskningsutlåtande finns tillgängligt efter utförd granskningstid av förslag till detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan.

Anslag/bevis:

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-28 §§ 57-71 (anslag upp 2022-11-30, anslag ner 2022-12-21)

Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-22 §§ 116-162 (anslag upp 2022-11-29, anslag ner 2022-12-21)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnen i södra Lapplands protokoll 2022-11-17 §§ 113-123 (anslag upp 2022-11-18, anslag ner 2022-12-11)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-11-14 §§ 61-75 (anslag upp 2022-11-17, anslag ner 2022-12-09)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-08 §§ 133-155 (anslag upp 2022-11-14, anslag ner 2022-12-06)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-10-31 §§ 45-56 (anslag upp 2022-11-02, anslag ner 2022-11-24)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-25 §§ 96-110 (anslag upp 2022-10-31, anslag ner 2022-11-22)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-18 §§ 124-132 (anslag upp 2022-10-25, anslag ner 2022-11-16)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-19 §§ 102-123 (anslag upp 2022-10-24, anslag ner 2022-11-15

Anslag/bevis:Omsorgsnämndens protokoll 2022-10-19 §§ 35-42  (anslag upp 2022-10-24, anslag ner 2022-11-15

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lapplands protokoll 2022-10-20 §§ 97-112 (anslag upp 2022-10-21, anslag ner 2022-11-13)

Anslag/bevis: Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-27 §§ 87-115 (anslag upp 2022-10-06, anslag ner 2022-10-28)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-04 §§ 90-95 (anslag upp 2022-10-04, anslag ner 2022-10-26)

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut
Publicerad den 24 oktober 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)