Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

Tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträden

 

Samråd kring förslag till detaljplaner

 

Anslag/bevis:

Anslag/bevis: Överförmyndarnämndens i södra Lappland protokoll 2022-08-11 §§ 70-81 (anslag upp 2022-08-11, anslag ner 2022-09-03)

Anslag/bevis: Samordningsförbundet Södra Lappland styrelseprotokoll 2022-06-30 (anslag upp 2022-07-28, anslag ner 2022-08-19

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-15 §§ 53-77 (anslag upp 2022-06-23, anslag ner 2022-07-14)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2022-05-25 §§ 17-26 (anslag upp 2022-06-07, anslag ner 2022-06-30)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2022-03-02 §§ 6-16 (anslag upp 2022-03-14, anslag ner 2022-04-06)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2022-01-18 (anslag upp 2022-01-20, anslag ner 2022-02-10).

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-12-08 (anslag upp 2021-12-16, anslag ner 2022-01-09).

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-20 (anslag upp 2021-10-26, anslag ner 2021-11-19

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 (anslag upp 2021-09-29, anslag ner 2021-10-22)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-05-26 (anslag upp 2021-06-02, anslag ner 2021-06-25)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har normalt sju sammanträden per år. Här kan du se när kommunstyrelsen har sina sammanträden och läsa protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har normalt fem sammanträden per år. Här kan du se när kommunfullmäktige har sina sammanträden och läsa protokoll.

Kommunfullmäktige

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har åtta sammanträden i år. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har sju sammanträden i år. Här kan du läsa om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Omsorgsnämnden
Publicerad den 14 januari 2022
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)