Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan inforstyrelseprotokollmation som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

 

Tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Storumans kommunfullmäktige sammanräder tisdag den 23 november 2021 kl. 13.00 i Luspengymnasiets aula, Skolgatan 20 i Storuman.
Kallelse/dagordning (pdf 303 kB, öppnas i nytt fönster)

Samråd kring förslag till detaljplaner

Detaljplan för bostäder på del av Björkfors 1:18 i Hemavan finns tillgängligt för samråd under tiden 24 november till och med 16 december 2021

Detaljplan för bostäder på del av Klippen 1:11 finns tillgängligt för samråd under tiden 29 november till och med 17 december 2021

 Anslag/bevis:

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lapplands protokoll 2021-11-18 §§ 81-92 (anslag upp 2021-11-18, anslag ner 2021-12-10)

Anslag/bevis: Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån/Forsfallet i Hemavan är inför antagande.

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-11-15 §§ 60-74 (anslag upp 2021-11-17, anslag ner 2021-12-09) 

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 §§ 142-179 (anslag upp 2021-11-16, anslag ner 2021-12-08)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 §§ 84-102 (anslag upp 2021-11-01, anslag ner 2021-11-23) 

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-20 (anslag upp 2021-10-26, anslag ner 2021-11-19

Anslag/bevis: Tillkännagivande om antagande av detaljplan för Björkfors 1:34 och Björkfors 1:733 (pdf 133 kb). Mer information om detaljplanen finns här: www.storuman.se/fjallcenter

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 (anslag upp 2021-09-29, anslag ner 2021-10-22)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2021-05-26 (anslag upp 2021-06-02, anslag ner 2021-06-25)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har normalt sju sammanträden per år. Här kan du se när kommunstyrelsen har sina sammanträden och läsa protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har normalt fem sammanträden per år. Här kan du se när kommunfullmäktige har sina sammanträden och läsa protokoll.

Kommunfullmäktige

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har åtta sammanträden i år. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har sju sammanträden i år. Här kan du läsa om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Omsorgsnämnden
Publicerad den 9 februari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)