Anslagstavla

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på den digitala anslagstavlan. Här kan du även se när kommunfullmäktige sammanträder.

 

Tillkännagivanden och kungörelser

Inställt sammanträde med kommunfullmäktige den 17 november 2020

Beslut att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2020 (pdf 355 kB, öppnas i nytt fönster)

Anslag/bevis: 

Anslag/bevis: Överförmyndarnämndens i södra Lappland protokoll 2020-11-19 §§ 65-74 (anslag upp 2020-11-19, anslag ner 2020-12-10)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-16 §§ 74-83 (anslag upp 2020-11-17, anslag ner 2020-12-09)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 §§ 147-174 (anslag upp 2020-11-09, anslag ner 2020-12-01)

Anslag/bevis: Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-02 §§ 46-51 (anslag upp 2020-11-03, anslag ner 2020-11-25)

Anslag/bevis: Beslut om införande av lokal trafikföreskrift om förbud mot motordrivna fordon i terräng i Gausjosjö, Strimasund:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-28, § 160
Lokal trafikföreskrift

Tillkännagivande: Antagande av detaljplan för Gjutaren 1, 2 och m.fl. i Storumans samhälle

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 §§ 94-107 (anslag upp 2020-11-02, anslag ner 2020-11-24)

Anslag/bevis: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-28 §§ 137-162 (anslag upp 2020-10-28, anslag ner 2020-11-19)

Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden i södra Lappland protokoll 2020-10-15 (anslag upp 2020-10-26, anslag ner 2020-11-17)

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19  §§ 56-66 (anslag upp 2020-10-26, anslag ner 2020-11-10)

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 §§ 137-146 (anslag upp 2020-10-20, anslag ner 2020-11-11)

Överklaga beslut

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighetsprövning.

Överklaga beslut

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har normalt sju sammanträden per år. Här kan du se när kommunstyrelsen har sina sammanträden och läsa protokoll från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har normalt fem sammanträden per år. Här kan du se när kommunfullmäktige har sina sammanträden och läsa protokoll.

Kommunfullmäktige

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har åtta sammanträden i år. Här kan du läsa mer om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har sju sammanträden i år. Här kan du läsa om när nämnden har sina sammanträden och vilka beslut man tagit.

Omsorgsnämnden
Publicerad den 24 september 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)