Medborgarundersökning 2015

Storumans medborgare på Storumandagarna

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 60 kommuner i undersökningen våren 2015 och Storumans kommun var en av dessa kommuner.

Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 260 av landets kommuner deltagit och 233 av dessa har deltagit mer än en gång. Undersökningen för Storumans kommun genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 54 procent enkäten.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Storumans kommun som en plats att bo och leva på blev 58.

• För Storumans kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhets-betyget Nöjd-Region-Index.
• 46 procent av medborgarna i Storumans kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 26 procent vill avråda från det.

NRI för samtliga 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2014 eller våren 2015 blev 60. NRI för Storumans kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet.

Publicerad den 1 oktober 2015
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)