Fakturor till Storumans kommun

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Enligt lagkrav ska ni som leverantör skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor från och med 1 april 2019. Som leverantör till Storumans kommun effektiviserar ni både er egen och vår fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss.

Observera att pdf-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.

Skicka e-faktura till Storumans kommun

Vi har flera sätt att kunna ta emot e-fakturor från våra leverantörer och vi tar emot formaten Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0

Skicka till oss via operatörstjänst
Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel så för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss behöver ni vara anslutna till Swedbanks operatörstjänst eller en operatörstjänst som samarbetar med Swedbank. 

  • Ansluten till distributionstjänst: Swedbank, SWEDSESS
  • E-adress via operatörstjänst: 2120002577

Skicka till oss via Peppolnätverket
PEPPOL är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Storumans kommun är ansluten som fakturamottagare i PEPPOL-nätverket.

  • E-adress via Peppolnätverket: 0007:2120002577

Om ni inte kan skicka e-faktura

Det finns aktörer som erbjuder faktureringsportaler och/eller fakturaskrivare för elektroniska fakturor. Hos vissa av dem är det gratis att skicka ett fåtal elektroniska fakturor per månad eller år.

Några exempel på aktörer som erbjuder tjänster för elektronisk fakturering finns här nedan.

http://www.fakturaportalen.se/sv/

https://www.pagero.se/pagero-free/

https://www.inexchange.se/e-faktura/

Övrig information om fakturor

Faktureringsadress
Storumans kommun
FE655
838 80 Frösön

Ange alltid referenskod
En referenskod ska alltid finnas när du fakturerar Storumans kommun och skrivs i fältet ”Er referens”. Referenskoden skall bestå av 3 – 5 siffror och fås av beställaren.

Sekretessfakturor
Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska inte skickas som e-faktura utan adresseras direkt till:

Storumans kommun
Blå Vägen 242
923 81 Storuman

Betalas inom 30 dagar
Storumans kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor räknat från fakturadatum.

Övriga upplysningar
Inga expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter betalas på fakturor till Storumans kommun. Som referens för betalningen kommer vi endast att registrera OCR-nummer eller fakturanummer. 

Kontakta oss
Via e-post ekonomi@storuman.se eller telefon 0951-140 00 och be om att bli kopplad till ekonomienheten.

För mer information om e-fakturor hänvisar vi till:
www.digg.se
www.sfti.se 
www.skl.se

Publicerad den 22 december 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)