Lokal utvecklingsstrategi

Storumans kommun har haft en lokal utvecklingsstrategi, ”Attraktiva Storumans kommun” som antogs av kommunfullmäktige hösten 2014. Den lokala utvecklingsstrategin följer den regionala utvecklingsstrategin som i sin tur är beroende av Sveriges nationella strategi och EU:s långtidsbudget och programperioder. Nu pågår arbetet med en ny LUS som ska antas av kommunfullmäktige senast i november. 

Den nuvarande EU-programperioden är 2014-2020 och därför ska nu nya strategier formuleras och beslutas på alla nivåer. Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västerbottens län ska antas av regionfullmäktige under hösten 2020 och parallellt med detta arbete ska kommunerna alltså också anta sina lokala utvecklingsstrategier.

Visionen i den nya RUS för perioden 2020-2030 är ”Västerbotten – en region där tillit skapar utvecklingskraft”. Strategin tar avstamp i FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling som uttrycks i handlingsprogrammet Agenda 2030. De prioriterade målen för regional hållbar utveckling i Västerbotten föreslås vara:

Ett Västerbotten som är attraktivt och tillgängligt:

  • Jämlik hälsa och socialt hållbar utveckling
  • En effektiv, tillgänglig och attraktiv region
  • En digitaliserad region för effektivitet och tillgänglighet

Ett Västerbotten som bjuder in, växer och skapar förutsättningar:

  • Västerbotten förnyar
  • Västerbotten utbildar och inkluderar för tillväxt
  • Västerbotten ställer om

Storumans kommuns nya lokala utvecklingsstrategi (LUS) ska alltså anknyta till den regionala strategin och lyfta fram våra viktigaste lokala prioriteringar för att både stärka utvecklingen i vår kommun, och göra så att arbetet i vår kommun ger största möjliga bidrag till att uppfylla målsättningarna inom RUS, den nationella strategin och EU:s och FN:s övergripande mål.

Arbetet med att ta fram vår nya LUS pågår fram till hösten 2020 och strategin ska antas av kommunfullmäktige senast i november.

Publicerad den 11 maj 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)