Extratjänster i välfärden

Koordinator för extratjänster är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Storumans kommun. Storuman ingår ett nätverk med fyra andra inlandskommuner: Sorsele, Vilhelmina, Lycksele och Åsele.

Extratjänster finns till för personer som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Det innebär att en arbetssökande kan arbeta hos dig inom välfärds-, den offentliga-, kulturella- eller ideella sektorn.

Extratjänster är en subventionerad anställning, där arbetsgivaren även kan få bidrag för handledning. Insatsen pågår som längst i 24 månader. Den arbetssökande har avtalsenliga förmåner enligt det kollektivavtal, Beredskapsavtalet som finns i branschen.

Målgruppen för extratjänster är personer som har varit arbetslös under en längre tid och/eller är nyanländ i Sverige.

Syftet med insatsen är att höja och stärka individens kunskaps- och kompetensnivå för att på sikt förbättra matchning på arbetsmarknaden och underlätta kompetensförsörjningen.

Hur kan extratjänster bidra till  min verksamhet? Arbetsgivaren kan få en extra hand i den dagliga verksamheten som underlättar arbetet för personalen och på samma gång hjälper du den arbetssökande att komma in i arbetslivet! Din verksamhet kommer få stöd av koordinatorn under processens gång. Tillsammans lägger vi upp en rimlig plan för klienten och verksamheten.

Koordinatorns roll:

  • Driva och samordna arbetet kring Extratjänster i syfte att ge fler möjlighet att delta i insatsen.
  • Utveckla arbetsprocesser för att öka möjligheten att fler får chans att delta i insatsen.
  • Coacha, vägleda och stödja klienten som är aktuellt för insatsen.
  • Etablera kontakt och kartlägg verksamheter som kan vara aktuella för extratjänster och stödja dem i processen.
  • Vara ett stöd till arbetsplatsen.

Här finner du mer information om Extratjänster

Kontaktuppgifter för mer information om projektet i Storumans kommun:

Kristina Fredriksson
Koordinator
073 040 76 28
kicki.fredriksson@storuman.se

Publicerad den 21 oktober 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)