Näringslivsutveckling i Möjligheternas region

Elektriker i Möjligheternas Region

De tio inlandskommunerna i Region 10 samverkar i näringslivsprojekt för att ge de lokala företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Inom projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region får näringslivet i Västerbottens- och Norrbottens inland extra stöd i omställningsarbetet under coronapandemin. Man hoppas på att nya produkter, tjänster och koncept får se dagens ljus samt att nya affärsupplägg kan lanseras.

När effekterna av pandemin slog undan fötterna för många företag i våras, ansökte samverkansprojektet ”Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region”, NiMR, om mer resurser. Effekterna ser ut att bli långvariga och många företag letar efter vägar att anpassa eller ändra i sina verksamheter. De extra resurserna kommer väl tillpass i detta arbete

Att näringslivet klarar krisen långsiktigt är givetvis mycket viktigt för våra kommuner. Projektet NiMR (som heter NiAA i Norrbotten) tillsammans med näringslivskontoren kan ge både stöd och råd genom krisen. De kan också bidra till företagens arbete för att bygga kapacitet, affärs- och arbetssätt anpassat efter nya förutsättningar

Företagen behöver vara snabbfotade och handlingsberedda samtidigt som de ska utveckla verksamheten och ha koll på omvärlden. Att klara det är inte en lätt match och det ställer väldigt höga krav på företagaren. Vi behöver göra allt som går för att stötta dem på rätt sätt. Genom projekt NiMR kan vi erbjuda insatser i väldigt olika former.

  • Förutom att själva företagen i Region 10 kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygges en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10, säger Johan Duvdahl, näringslivschef på Storuman kommunföretag som är projektägare.

– Det är en styrka att kunna ta hjälp av varandra inom Region 10. Tack vare den typen av samverkan kommer vi också kunna lotsa företagen rätt i djungeln av insatser som erbjuds, säger Beatriz Axelsson, tillväxtchef på Norsjö kommun

I planen ingår också att fasa in nästa steg som bland annat är närmare samarbeten med fler företagsstödjande organisationer (exempelvis Almi, Vinnova, Tillväxtverket osv) som ofta har svårt att vara närvarande i inlandet. Näringslivskontoren underlättar kontakten och fungerar som deras lokalt förlängda arm.

Läs mer om Möjligheternas Region

nimr logotyp

Publicerad den 19 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information