Näringslivsutveckling i Möjligheternas region

Elektriker i Möjligheternas Region

De tio inlandskommunerna i Region 10 samverkar i näringslivsprojekt för att ge de lokala företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Inom projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, arbetar man med olika insatsområden för att stärka företagen.

 Inom det projekt som föregick Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region jobbade man bland annat med nystartade företag. Nu riktas insatserna mot företag som har hunnit etablerat sig. Inom projektet satsas på fem insatsområden: kompetensutveckling, kapitalförsörjning, större marknad, generations- och ägarskiften samt innovationer. Dessa insatsområden anses särskilt viktiga för att ge ökad växtkraft i näringslivet. Kommunerna har affärscoacher som jobbar mot de lokala företagen. 

– Tänk om fler kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark, men man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta, säger Jessica Holmström, affärscoach i Norsjö.

– Förhoppningsvis kommer projektet och dess aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade kunskaper, fler affärer och ett större nätverk, fortsätter Jessica Holmström. 

Ägarbyten och innovationer

Ett insatsområde inom projektet är ägarbyte och generationsskifte. Det tar tid att rusta sitt företag för ett ägarbyte och arbetet måste påbörjas i god tid. Att få bra handledning i dessa sammanhang gör stor skillnad för att lyckas.

Andra områden som projektet jobbar med särskilt är kommersialisering av varor och tjänster, det vill säga innovationer, och olika typer av finansieringsmöjligheter. 

Attraktiva företag

– En stor utmaning i vår region för företagen är att rekrytera arbetskraft. Nycklarna till att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare innebär inte nödvändigtvis ökade lönekostnader. Ofta handlar det om att kunna erbjuda arbetstagarna möjlighet att få ihop sina livspussel. Det kan vara anpassade arbetstider, bra arbetsklimat och utvecklande jobb. En viktig nyckel är att låta jämställdhet och integration gå från plan till handling, säger Marie Öhlund, näringslivsutvecklare i Lycksele. 

Starkare tillsammans

Alla affärscoacher kommer att handleda företagen inom alla områden och hitta lösningar för just deras behov. De kommer att fördjupa sig extra inom ett område per kommun och fungera som stöd till varandra.

 Förutom att själva företagen i Region 10 kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10, säger Johan Duvdahl, näringslivschef på Storuman kommunföretag som är projektägare.

nimr logotyp

Publicerad den 19 februari 2019
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)

Relaterad information