Nyheter

Bra resultat för vårt företagsklimat

Storumans kommun deltar sedan 2013 i mätningen ”Insikt”, där alla företag som har haft kontakt med kommunen inom ett antal områden får sätta betyg på servicen och bemötandet från kommunens handläggare.

Områdena som mäts är bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Totalt deltog 193 kommuner i undersökningen och 44 726 svar samlades in i hela landet.

Storumans kommuns totalresultat för 2020 är ett så kallat NKI (nöjd kund-index) på 75, vilket är bättre än snittet för riket (NKI 74) och även för gruppen landsbygdskommuner med besöksnäring (NKI 71). Resultatet är också bättre än 2019, då Storumans kommun hade ett NKI på 71.

Bygglov är det område som får bäst betyg hos oss. Med ett NKI på 80 är det mycket bättre än både riket (NKI 66) och landsbygdskommuner med besöksnäring (NKI 67). Detta är positivt eftersom det pågår en sådan snabb exploatering framför allt i fjällområdena som gör det extra viktigt att alla ärenden handläggs snabbt och kompetent.

– Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har mycket kompetenta handläggare och administrativ personal. Det är viktigt för oss med ett professionellt bemötande, hög tillgänglighet och snabb handläggning vilket även framgår av resultatet från denna undersökning, säger Mattias Åkerstedt, förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

– Vi har ofta haft ett bra utfall i insiktsmätningarna under den tid Storumans kommun deltagit i undersökningen. Resultatet kommer framförallt av en hög kompetens och stor professionalitet hos våra medarbetare, säger Peter Persson, koncernchef. 

Hela resultatet från mätningen finns att ladda hem på länken nedan.

Resultat Insikt Storumans kommun

Publicerad den 26 april 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)