Nyheter

Information om Coronavirus, covid-19

För Storumans kommuns del är läget i övrigt lugnt inom verksamheterna. Sjukfrånvaron bland vår personal är just nu låg. Vi förbereder arbetet med vaccinering inom äldreomsorgen. Vi har som tidigare meddelats ett stort antal verksamheter stängda fram tills 24 januari.

Lägesuppdatering 14 januari

Under vecka 2 har vi börjat med vaccinering mot covid-19 i Storumans kommun. Först ut är brukare och personal inom äldreomsorgen i Tärnaby. Vi har beslutat att börja med Tärnabyområdet eftersom det är där vi är mest sårbara med kompetensförsörjningen. När vi får fler vaccindoser kommer vi att fortsätta i Storumanområdet. Vi har som tidigare meddelats en smittad brukare inom hemtjänsten. Vi har enligt statistiken från Region Västerbotten sex nya fall i Storumans kommuns befolkning för perioden 5-9 januari. Skolans verksamheter har inga kända fall sen vårterminen dragit igång. Vi följer läget dagligen.

Skolans verksamheter startar vårterminen 12 januari

Vårterminen för Storumans grundskola och gymnasieskola börjar enligt ordinarie rutiner tisdag 12 januari. Vi har i dagsläget en mycket låg smittspridning i Storumans kommun. Att införa fjärrundervisning i grundskolan är inte aktuellt utifrån rådande smittoläge då vi bedömer att de redan vidtagna åtgärderna i dagsläget är tillräckliga.

Uppdatering om covid-19 inför skolstarten

Ny tillfällig pandemilag från 10 januari

Från och med den 10 januari så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Ny tillfällig pandemilag från 10 januari

Följande verksamheter håller stängt till 24 januari

 • Vi kommer som tidigare meddelats att hålla badhus, bowling, dagverksamhet, gym, fritidsgårdar och bibliotek stängt fram till 24 januari.
 • Vi stoppar all uthyrning av kommunens lokaler fram till 24 januari. Det gäller även barn- och ungdomsverksamhet.
 • Biblioteken kommer att få fortsätta med distansservice i Storuman och Tärnaby, där lånade böcker hämtas utomhus.
 • Skolorna kommer att fortsätta med viss idrottsverksamhet inomhus inom ordinarie undervisning. Ingen simundervisning sker före 24 januari.
 • Gymmet på Skytteanska skolan och gymmet på Bollhallen är stängt även för elever på skoltid.
 • Gymnasieskolan fortsätter att bedriva distansundervisning till 24 januari.
 • Rekommendationen är att all personal som kan arbeta hemifrån ska göra det. Men vi kommer även fortsättningsvis att ha viss personal på plats då kommunens kärnverksamheter, krishantering och beredskap måste fungera.

Nationella råd för hela Sverige gäller tillsvidare

Nu gäller skärpta föreskrifter och råd i hela landet. Vi har alla ett ansvar för att förhindra spridning av covid-19. Du ska följa dessa råd:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira jul och andra högtider under smittsäkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ boendets besöksrutiner

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Läs mer om de allmänna råden på Folkhälsomyndighetens sida

Vi undanbeder oss besök på samtliga äldre- och LLS-boenden

Vi undanbeder oss besök på äldre- och LSS-boenden. Som tidigare meddelats gäller skärpta allmänna råd för Västerbottens län. Rådet är att umgås med så få personer som möjligt och att helst inte träffa någon som du inte bor med. Vi hoppas att anhöriga respekterar att detta även gäller för de som bor på särskilt boende. Undantag görs naturligtvis när det handlar om vård i livets slut då besök kan genomföras. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Storumans kommun är i stabsläge sen 5 november

Storumans kommun är sedan 5 november i stabsläge vilket innebär att vi har en beredningsgrupp som är redo att snabbt sammankallas för att ta beslut på mycket kort varsel. Vi har just nu dagliga avstämningar i mindre grupperingar. 

Kompetensinventering för arbete i vård och omsorg

Vi söker efter fler personer som kan arbeta inom vård och omsorg för att kunna säkra upp bemanningen.

Kompetensinventering vård och omsorg

Lämna prov för covid-19

Du som har symtom som hosta, snuva och halsont eller nedsatt lukt och smaksinne kan ta prov på dig själv för att se om du har Covid-19. Provtagningskit hämtas utanför Sjukstugan vid Distriktsingången. Uthämtning och inlämning av egenprovtagning sker vardagar 13.00-14.00. Vid behov av assisterad provtagning tex barn 6-12 år får man ringa och boka tid hos Sjuksköterska 090-785 44 73, val 8. I Tärnaby tar du kontakt med Sjukstugan 090-785 44 70.

Läs mer om provtagning för covid-19 i Västerbotten

Storumans kommun erbjuder hemsändningsstöd

Storumans kommun erbjuder möjlighet till hemsändningsstöd för dig som har svårt att ta dig till matvarubutiken. Läs mer på länken nedan.

Hemsändningsstöd för dagligvaror

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har översatt information om Coronaviruset till flera olika språk. 

Folkhälsomyndighetens information på andra språk

Region Västerbotten

På Region Västerbottens webbplats finns information om regionens beredskap.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter.

Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Publicerad den 14 januari 2021
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)