Nyheter

Efterkalkyl för flytt av mellanstadiet i Stensele

En efterkalkyl gjord i oktober 2020 visar att den totala kostnadsminskningen med flytten av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan i Storuman blev 1,5 miljoner kronor mer än den tidigare beräkningen från november 2019.

Beräkningen från november 2019 som också låg till grund för fritid-, kultur- och utbildningsnämndens beslut innebar kostnadsminskningen skulle uppgå till 0,7 miljoner kronor. Den efterkalkyl som är gjord i oktober 2020 visar att kostnadsminskningen blir 2,2 miljoner kronor.

Kostnadsslag

Beräkning november 2019

Efterkalkyl oktober 2020

Avvikelse mellan beräkning och efterkalkyl

Lokalkostnader

+292 000

+61 000

-231 000

Personalkostnader

+753 000

+2 393 000

+1 640 000

Skolskjuts

-346 000

-272 000

+74 000

Kostnadsminskning totalt

+699 000

+2 182 000

+1 483 000

Det är framförallt personalkostnader som har gått att minska mer än tidigare beräknat när eleverna från Stensele skola gått in i sina nya klasser på Centralskolan i Storuman. Ingen tillsvidareanställd personal har sagts upp på grund av flytten. Det är tidsbegränsad personal som har haft anställningar som gått ut vårterminen 2020 som inte fått förlängt. I och med att lokaler blev frigjorda i Stensele skola har en ny förskoleavdelningen kunnat öppnas i Stensele. Behovet av ytterligare förskoleplatser var inte känt vid beslutet om flytt av årskurs 4-6.

En kvalitetsuppföljning med anledning av flytten kommer också att göras och redovisas i början av 2021.

Efterkalkyl flytt av mellanstadiet Stensele skola

Publicerad den 19 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)