Nyheter

Eldningsförbudet har upphävts

Eld

Räddningstjänsten Storuman har 2020-07-03 kl. 15.00 beslutat upphäva beslut om skärpt förbud mot eldning utomhus i Storumans kommun.

Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat såpass mycket att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor kap. 2 § 7 får en kommun meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Publicerad den 3 juli 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)