Nyheter

Förtydligande angående bredbandsprojekt i Björkvattnet

Under hanteringen av ett pågående bredbandsprojekt i Björkvattnet har personuppgifter behandlats felaktigt och vi beklagar att enskilda markägare pekats ut.

Detta har lett till rykten och missförstånd, därför vill vi förtydliga följande saker.

Storumans kommun och SumNet stadsnät har inte dragit några slutsatser om att bredbandsprojektet ej kommer att slutföras, inte heller varför något sådant skulle vara aktuellt.

- Kommunen samförlägger kanalisation för bredbandsinfrastruktur med elnätsägarens elledning. Vi som kommun gör inte något ställningstagande angående överenskommelser eller uteblivna överenskommelser mellan markägarna och de som söker ledningsrätt.

Under sommaren har de sista grävningarna genomförts och just nu utför vi  besiktningar i området. Efter besiktningen kommer mera information att skickas ut till alla berörda fastighetsägare, projektet går in i nästa fas då fiber blåses och installationer påbörjas.

Vi beklagar de problem som den bristfälliga informationen orsakat och kommer att vidta åtgärder för att det inte ska upprepas.

Publicerad den 8 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)