Nyheter

ILC har förvärvat fastigheten Träbiten 1

Samhallhuset

Industri- och Logistikcentrum i Storuman AB (ILC) har förvärvat fastigheten Träbiten 1 i centrala Storuman.

Fastigheten är strategiskt belägen på Hantverksgatan i centrala Storuman och består av verksamhetslokaler. Säljare är Samhall AB och tillträde sker den 1 mars.

Fastigheten omfattar idag cirka 2500 kvadratmeter. Hyresgäster i fastigheten kommer fortsättningsvis vara Samhall och under första halvan av 2021 kommer byggvarukedjan K-bygg att flytta in i en del av fastigheten.

– Det här är en betydelsefull affär för Storumans kommun och hela samhället, ILC förvärvar en ekonomiskt stabil fastighet som stärker kommunens förutsättningar som helhet. En avgörande del i affären är det faktum att Samhall fortsätter vara en långsiktig hyresgäst med sin verksamhet som är värdefull för kommunensäger kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.

– För Samhall är det av stor betydelse att få en långsiktig fastighetsägare som ser betydelsen av Samhalls verksamhet. Så det är ett bra läge att överlåta arbetet med utveckling av fastigheten till lokal aktör, säger Alf Snällfot, fastighetsförvaltare på Samhall.

– Detta är väldigt efterlängtat då tidigare planer på en flytt inte blev av. Vi är trångbodda i nuvarande lokaler, så nu kan både vi och även Yngvessons Maskin expandera. Flytten kommer även vara till fördel för kommunens skolelever med tanke på säkerheten kring trafiken till och från oss, säger Leif Lindholm, VD på K-Bygg Fresks.

– K-byggs flytt skapar mer ytor till vår verksamhet då vi har haft för litet. Det kommer finnas möjlighet för en mindre verksamhet att hyra viss yta av oss samt kontors platser i och med deras flytt, säger Mikael Yngvesson på Yngvessons Maskin.

– Den här fastigheten har en god standard som i kombination med ett bra läge och långsiktiga hyresgäster ge bra förutsättningar för framtiden. Förvärvet av fastigheten blir ett bra komplement till vårt övriga innehav av lokaler i kommunen, säger Johan Duvdahl VD på Industri- och logistikcentrum (ILC).

ILC är ett helägt kommunalt bolag som äger Storumans kommuns kommersiella fastigheter, driver Storumanterminalen och sköter Storumans flygplats. Bolaget omsätter cirka 13 miljoner och har 10 fastigheter i Storuman och Tärnaby. Efter förvärvet av Träbiten 1 äger ILC fastigheter till en yta av cirka 16 000 kvadratmeter.

Publicerad den 3 mars 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)