Nyheter

Information om simhallen i Hemavan

Simhallen i Hemavan ägs av Hemavans Fjällcenter och den står inför ett omfattande renoveringsbehov. Den stängde tidigare i år och har varit stängd i cirka sex månader. Utan renovering går det inte att öppna igen.

Storumans kommun har mottagit medborgarförslag angående simhallen i Hemavan. Det finns även inkomna motioner från politiken som är under beredning. Dessa förslag hanteras nu inom kommunstyrelseförvaltningen för att lyftas upp för beslut till politiken.

Vad gäller frågan om simundervisning för skolbarnen i de västra kommundelarna hanteras den av fritids- kultur och utbildningsförvaltningen för att alla elever ska få den simundervisning som finns fastställd i skollagen.

Publicerad den 12 oktober 2020
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)